Overwatch đang dần trở thành game đối kháng

Cập nhập tin tức Overwatch đang dần trở thành game đối kháng

Overwatch đang dần trở thành game đối kháng?

Các hero của Overwatch đang dần dần được đưa vào Street Fighter V thông qua các bản mod.