Overwatch season 3

Cập nhập tin tức Overwatch season 3

Phần thưởng kết thúc mùa 3 của Overwatch sẽ là biểu tượng người chơi và hình phun sơn

Mùa 3 của Overwatch bắt đầu vào ngày 1/12/2016 và dự tính sẽ kết thúc vào một ngày thứ Ba trong tháng 2 này.