OYO

Cập nhập tin tức OYO

Dịch vụ đặt phòng công nghệ số 1 Ấn Độ nhảy vào Việt Nam

 Chiến lược kinh doanh của OYO nhắm đến việc đưa các tiêu chuẩn chung vào những khách sạn nhỏ, biến đổi cách vận hành theo kiểu truyền thống sang mô hình kinh doanh chuỗi kết hợp cùng công nghệ.