P4G

Cập nhập tin tức P4G

Việt Nam- Thành viên cốt lõi của P4G

Việt Nam là một trong bảy thành viên sáng lập (Đan Mạch, Chile, Ethiopia, Kenya, Hàn Quốc, Mexico, Việt Nam) và là đối tác chính thức của diễn đàn quốc gia P4G.