packet free

Cập nhập tin tức packet free

Packet Free: Mua sắm không bao bì, lựa chọn thông minh cho thời đại mới

Không chỉ là xu hướng kinh doanh, mua sắm không bao bì (packet-free) đã trở thành một phong trào nổi lên từ các nước phát triển, nhằm giảm thiểu lượng rác thải từ bao bì.