Panorama Mã Pì Lèng

Cập nhập tin tức Panorama Mã Pì Lèng

Đại diện UBND huyện Mèo Vạc nói Panorama Mã Pì Lèng được cải tạo theo đúng thẩm định

Chánh văn phòng UBND huyện Mèo Vạc Trần Thạch Hằng cho biết, chủ công trình chỉnh sửa, cải tạo đúng theo hồ sơ thiết kế đã thẩm định, xin ý kiến các cơ quan chức năng.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lên tiếng về công trình Panorama Mã Pì Lèng

Cục Di sản văn hoá vừa có công văn gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang khi nhận được thông tin báo chí phản ánh về việc công trình Panorama Mã Pì Lèng đang thực hiện cải tạo.