paparazzi

Cập nhập tin tức paparazzi

Những nhà đạo đức, những 'paparazzi' sôi sục... trên mạng

Bill Gates đã từng nói: “Tất cả mọi thông tin nằm dưới những đầu ngón tay của bạn”,  mong rằng những đầu ngón tay ấy được điều khiển từ những cái đầu có đạo đức và kiến thức...