Đ.T (tổng hợp)

Ba mẹ con dàn cảnh trộm tiền tinh vi trong siêu thị

Ba mẹ con dàn cảnh trộm tiền tinh vi trong siêu thị

Camera an ninh ghi lại diễn biến vụ dàn cảnh trộm tiền tinh vi của 3 mẹ con trong một siêu thị.