Người mua nhà vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội đang cho rằng, quy định mới bắt buộc phải gửi tiết kiệm gây khó khăn cho đối tượng người có thu nhập thấp. 

Theo văn bản số 2526/NHCS-TDSV ngày 27/7/2016 của Tổng Giám đốc ngân hàng Chính sách Xã hội về việc Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở có quy định, khi vay vốn tại ngân hàng, người vay vốn phải đáp ứng đủ điều kiện sau: “Phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng với ngân hàng. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn”

{keywords}
Vay vốn nhà xã hội sẽ tiếp tục được thực hiện

Đơn cử, hàng tháng người được vay vốn phải trả gói vay 5 triệu đồng. Vậy với quy định trên, người vay sẽ gửi tiết kiệm tại ngân hàng tối thiểu 5 triệu đồng trong 12 tháng? Hay mỗi tháng người vay sẽ phải tiết kiệm gửi 5 triệu đồng? Tức là cùng với tiền phải trả 5 triệu đồng/tháng, người vay sẽ phải gửi tiếp 5 triệu đồng/tháng (thời hạn 12 tháng), tổng cộng 10 triệu đồng/tháng. Với quy định này, dư luận cho rằng đang gây khó cho đối tượng được vay vốn là người thu nhập thấp.

Lý giải về vấn đề này, NH Chính sách xã hội cho rằng, người vay vốn chỉ phải đáp ứng đủ điều kiện thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng vay vốn với ngân hàng. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn chứ chưa phải thực hiện gửi tiết kiệm sau một thời gian nhất định mới được vay như Luật nhà ở cho phép ngân hàng được làm.

Cụ thể, kể từ khi khách hàng ký hợp đồng vay vốn, khách hàng phải gửi tiền tiết kiệm tối thiểu 12 tháng. Cụ thể, nếu hàng tháng khách hàng có dự định trả 5 triệu tiền vay thì số tiền gửi tiết kiệm cũng tối thiểu bằng 5 triệu đồng. 

Theo quy định của ngân hàng, người vay vốn chưa phải trả nợ gốc trong thời gian ân hạn 12 tháng kể từ ngày nhận khoản vay đầu tiên. Như vậy, nếu hiểu phải nộp 10 triệu một tháng là chưa đúng. 

Mặt khác, số tiền 12 tháng gửi tiết kiệm đó với lãi suất đang đề nghị bằng lãi suất vay vốn sau này hết thời gian ân hạn thì sẽ chuyển sang “trích thu nợ gốc, thu lãi theo thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng vay vốn giữa người vay vốn và ngân hàng”. 

NH Chính sách Xã hội cho rằng, những quy định này không tạo thêm khó khăn nào cho người vay vốn. 

Duy Anh