Phạm Thiện Nghĩa

Cập nhập tin tức Phạm Thiện Nghĩa

Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp bị kỷ luật khiển trách

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khiển trách Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa và nhiều cán bộ do liên quan đến vi phạm trong mua sắm phòng chống dịch.