Phạm Văn Thanh

Cập nhập tin tức Phạm Văn Thanh

Chuyện lạ: Cả làng đào sâm bán như khoai lang

Núi non Việt Nam rất nhiều loại sâm quý, nhưng sự hiểu biết về sâm quả thực rất kém.

Kỳ nhân 20 năm trồng sâm trên đỉnh Hoàng Liên Sơn

Thứ trà ấy không chỉ vua chúa, người giàu, mà người thường cũng đủ điều kiện dùng hàng ngày, để tăng cường thể lực, tinh thông trí tuệ, xua đuổi bệnh tật.