Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 13 vừa diễn ra, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2023. Đáng chú ý là việc triển khai thực hiện dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) cũng được thảo luận.

Liên quan đến dự án này, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện dự án là 137,73ha, gồm 1.168 hộ, tổ chức. Hiện nay, UBND thành phố Bà Rịa và UBND thị xã Phú Mỹ đang khẩn trương phối hợp các ngành liên quan hoàn thiện pháp lý nguồn gốc đất để lập phương án bồi thường cho các hộ dân.

Ông Nguyễn Công Vinh cho biết, để thúc đẩy thực hiện dự án theo đúng lộ trình, tỉnh xác định công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) có vai trò quyết định trong việc bảo đảm tiến độ và kế hoạch đầu tư dự án.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ như: Tăng cường thời gian kiểm kê (làm thêm ngoài giờ hành chính) để tổ chức giám sát tiến độ; xây dựng phương án bồi thường, GPMB hỗ trợ tái định cư, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật dọc theo tuyển bảo đảm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo đúng kế hoạch thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, vận dụng các cơ chế đặc thù để thực hiện song song với giải phóng mặt bằng, lập báo cáo nghiên cứu khá thi. Đặc biệt, phát huy công tác dân vận, vận động người dân ủng hộ chủ trương của Nhà nước, tạo thuận lợi trong bàn giao mặt bằng.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời tạo nguồn lực tập trung, thống nhất trong thực thi nhiệm vụ. “Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, dự án sẽ được khởi công đúng tiến độ, trước ngày 30/4/2023 như kế hoạch lãnh đạo tỉnh đã đặt ra”, ông Nguyễn Công Vinh khẳng định.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có tổng chiều dài 53,7 km; trong đó đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai dài 34,2 km, đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19,5 km. Dự án dự kiến khởi công trước ngày 30/6/2023, tiến độ yêu cầu cơ bản hoàn thành năm 2025 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2026.

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 17.837 tỷ đồng, sử dụng vốn đầu tư công. Quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 6 - 8 làn xe ô tô cao tốc, giai đoạn 1 quy mô 4 - 6 làn xe ô tô cao tốc theo từng đoạn tuyến.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 được chia thành ba dự án thành phần, gồm dự án thành phần 1 dài 16 km và dự án thành phần 2 dài 18,2 km thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai; dự án thành phần 3 dài 19,5 km thuộc địa phận Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 16/6/2022, tại kỳ họp thứ 3 Quộc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 59/2022/QH15 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Theo Nghị quyết này, dự án có chiều dài khoảng 53,7 km, chia thành ba dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 17.837 tỷ đồng; chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2026.

Ngày 25/7/2022, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 90/NQ-CP về việc triển khai Nghị quyết số 59/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, tiến độ, chất lượng công trình.

Sau đó, ngày 07/9/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 1049/QĐ-TTg về việc dừng thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 23/9/2021.

Quyết định số 1049 giao Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu tận dụng các hồ sơ, tài liệu trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án trước đây nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật.

Trước đó, dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 23/9/2021. Theo đó, dự án đầu tư xây dựng cao tóc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1 được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Tuy nhiên, sau đó Bộ Giao thông vận tải kiến nghị chuyển sang xây dựng theo phương thức đầu tư công để kịp tiến độ hoàn thành vào năm 2025, - thời điểm hoàn thành đồng bộ các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía đông do tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đi trùng với cao tốc Bắc Nam phía Đông.

Phú Mỹ