Phan Dương Hiệu

Cập nhập tin tức Phan Dương Hiệu

Trường hè Mật mã tại VIASM đón nhiều chuyên gia đầu ngành

Được bảo trợ bởi Hội Mật mã thế giới (IACR) và tổ chức bởi Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), trường hè Mật mã dự kiến diễn ra từ ngày 24-30/8 đang được coi là một sự kiện đáng chờ đợi của giới chuyên môn.