phần mềm giám sát

Cập nhập tin tức phần mềm giám sát

Dễ dàng giám sát hành trình xe nhờ định vị phương tiện MobiTrack

Giải pháp định vị phương tiện MobiTrack của MobiFone giúp các doanh nghiệp vận tải tiết kiệm chi phí so với giám sát theo kiểu truyền thống và nâng cao hiệu quả giám sát.

Truy tố Giám đốc nghe lén hơn 14.000 thuê bao

Theo VKS, hành vi tạo ra, phát tán, cài đặt phần mềm Ptracker với số lượng lớn đã gây tâm lý hoài nghi, lo lắng cho người sử dụng và gây dư luận không tốt cho xã hội.