Phan Ngọc Thường Đoan

Cập nhập tin tức Phan Ngọc Thường Đoan

Nghi án “đạo thơ” và thói quen cầm nhầm

Biết tự trọng, và trung thực, đó mới chính là văn hóa của những người cầm bút- ở bất cứ thời cuộc nào.

Phan Ngọc Thường Đoan không chấp nhận lời xin lỗi của Phan Huyền Thư

Nhà thơ Phan Huyền Thư đã có lời xin lỗi nhưng vẫn phủ nhận chuyện đạo thơ của Du Tử Lê và Phan Ngọc Thường Đoan. Trước sự việc này, Phan Ngọc Thường Đoan cho biết không chấp nhận lời xin lỗi của Phan Huyền Thư.