Phan Trung Ly

Cập nhập tin tức Phan Trung Ly

Chính phủ cho rằng hội do công dân tự nguyện thành lập nhằm mục đích gặp gỡ, giao lưu thì không phải đăng ký, nhưng UB Pháp luật QH thấy cần cân nhắc.

Có thông tin phải cấp ngay cho dân, không chờ 5 ngày

UB Pháp luật QH cho rằng với những thông tin đơn giản, có sẵn, cơ quan có trách nhiệm cần cung cấp ngay cho công dân, không nên kéo dài đến 5 ngày.