D.T (theo Newsflare)

Hành động kỳ lạ của 2 phụ nữ cản ô tô đang lùi

Hành động kỳ lạ của 2 phụ nữ cản ô tô đang lùi

Hai người phụ nữ liều mạng lấy thân mình cản đường chiếc ô tô đang lùi vào vị trí đỗ xe vì muốn giành chỗ cho bạn.