Phát biểu bế mạc của ông Đỗ Trọng Hưng tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Thanh Hóa

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao; kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích sâu sắc và toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và thống nhất đánh giá:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo và mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Nổi bật là:

Dịch Covid-19 được kiểm soát hiệu quả; kinh tế phục hồi nhanh và tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 13,41%, đứng thứ 3 cả nước. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng đạt khá so với kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng công nghiệp, xây dựng, tăng trưởng trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ, nhất là du lịch; thu ngân sách nhà nước, xuất nhập khẩu,… Phát triển doanh nghiệp đạt kết quả cao; số lượng doanh nghiệp thành lập mới đứng thứ 6 cả nước, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng cao so với kế hoạch; số doanh nghiệp rời khỏi thị trường giảm đáng kể… 6 tháng đầu năm, đã khởi công xây dựng, đồng thời đưa vào hoạt động một số dự án có quy mô lớn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khá so với kế hoạch và cao hơn cùng kỳ, trong nhóm các tỉnh, thành phố giải ngân nhanh nhất cả nước. 

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao đạt kết quả nổi bật; đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, quan trọng, có sức lan tỏa mạnh, được dư luận và Nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; nhiều vụ việc, vấn đề phức tạp, kéo dài đã và đang được tập trung chỉ đạo giải quyết. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực; đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân được tăng cường. Niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, vào Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục được nâng lên; nhiều hình ảnh tốt đẹp về đất và người xứ Thanh được lan tỏa đến bạn bè trong nước và quốc tế. 

HĐND tỉnh đánh giá cao và hoan nghênh sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đã đóng góp vào những thành tích chung của tỉnh. 

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa; HĐND tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm và có chủ trương, giải pháp hiệu quả khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém đã được UBND tỉnh chỉ ra trong báo cáo và đã được HĐND tỉnh phân tích, thảo luận và thống nhất tại kỳ họp.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng và phát triển Thanh Hóa “đến năm 2025, trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”. Để đưa tỉnh ta tiếp tục phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn; trên cơ sở kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm; dự báo những thuận lợi và khó khăn, thách thức; phát huy mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh trên các lĩnh vực, ngày 05/7/2022, tại Hội nghị lần thứ Mười Bốn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022, trong đó phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu, đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng cuối năm đạt 11% trở lên để cả năm đạt 12,2% trở lên, trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,3% trở lên, công nghiệp - xây dựng tăng 14% trở lên, dịch vụ tăng 11,1% trở lên, thuế sản phẩm tăng 5,5% trở lên. Thu ngân sách 6 tháng cuối năm đạt 13.666 tỷ đồng trở lên, để cả năm đạt từ 40.000 tỷ đồng đến 50.000 nghìn tỷ đồng. Trong 6 tháng cuối năm, thành lập mới 1.837 doanh nghiệp; cả năm thành lập mới 3.500 doanh nghiệp, vượt kế hoạch thành lập mới 3.000 doanh nghiệp.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình mới, trọng tâm là:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, thực hiện quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng văcxin cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi, tiêm mũi nhắc lại đối với người từ 18 tuổi trở lên; nâng cao ý thức, trách nhiệm, khắc phục tình trạng chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh; có các phương án bảo đảm về cơ sở vật chất, không để thiếu vật tư, sinh phẩm, thuốc phòng, chữa bệnh. Chăm lo, động viên, cổ vũ đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế khắc phục mọi khó khăn, yên tâm công tác, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thứ hai, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương rà soát, phân tích, đánh giá, làm rõ những thuận lợi, khó khăn ở từng ngành, từng lĩnh vực, từng doanh nghiệp trong 6 tháng cuối năm và thời gian tới, nhất là những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, thu hút đầu tư, triển khai các dự án,...; trên cơ sở đó bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND để chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo các giải pháp nhằm phát huy tối đa yếu tố thuận lợi, khắc phục hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách lớn, tạo cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Theo đó phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành chức năng xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản về quy trình thực hiện 4 chính sách đặc thù thuộc lĩnh vực tài chính theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội. Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 và Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2025 và năm 2022; rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành trong quá trình triển khai thực hiện còn bất cập, chưa phù hợp với tình hình thực tế, để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo động lực cho sự phát triển.

Thứ ba, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ Đông Xuân đạt năng suất, giá trị, hiệu quả cao nhất. Đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn theo tiêu chuẩn VietGap; phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh theo kế hoạch. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi quy mô lớn; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục triển khai trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng; đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản; có giải pháp hỗ trợ ngư dân khắc phục khó khăn để tiếp tục vươn khơi khai thác hải sản. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Chủ động các phương án phòng chống thiên tai, bão lũ trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh theo kế hoạch. 

Thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là về nguyên, nhiên vật liệu, vật tư đầu vào, nhu cầu sử dụng điện, vốn, lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghiệp đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tuyệt đối không để gián đoạn sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp chủ lực đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ. Tiếp tục khai thác hiệu quả các điểm du lịch, nhất là du lịch biển tại Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa và các khu du lịch nghỉ dưỡng, lịch sử, văn hóa, sinh thái trên địa bàn. Khôi phục và đẩy mạnh hoạt động vận tải tại Cảng hàng không Thọ Xuân; thu hút đầu tư mở thêm các tuyến vận tải container quốc tế tại Cảng Nghi Sơn.

Thứ tư, đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. UBND tỉnh, các ngành, các địa phương tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch giải phóng mặt bằng năm 2022; đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nguồn lực, nhân lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án đang triển khai, nhất là các dự án quy mô lớn; đồng thời, rà soát, hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; phấn đấu khởi công xây dựng một số dự án quy mô lớn trong 6 tháng cuối năm, gồm: Đường Vạn Thiện đi Bến En; đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45 từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đi xã Thiệu Long huyện Thiệu Hóa; Nhà máy hóa chất Đức Giang; Flamingo Linh Trường Khu B; Nhà máy Intco Medical Việt Nam tại Khu A, KCN Bỉm Sơn... Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trước ngày 30/11/2022. Rà soát, thống kê các công trình sử dụng vốn còn dở dang để ưu tiên bố trí vốn đầu tư hoàn chỉnh một số dự án quan trọng. 

Thứ năm, thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp. Rà soát, khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư; lựa chọn một số khu vực, địa bàn trọng điểm để trong năm 2023 bố trí nguồn lực thực hiện giải phóng mặt bằng sạch, thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn, giá trị gia tăng cao, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tăng thu, tiết kiệm chi, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước cả năm 2022. 

Thứ sáu, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp và đội ngũ giáo viên để triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; kịp thời hỗ trợ cung ứng lao động cho các doanh nghiệp thiếu hụt lao động; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chương trình, chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động.

Thứ bảy, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi tai, tệ nạn xã hội.

Thứ tám, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ hiệu quả, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để ngành, địa phương, đơn vị trì trệ, thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả và các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. 

Thứ chín, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và vai trò, trách nhiệm của các đại biểu HĐND trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh; tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu dân cử với cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri; tăng cường hoạt động theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 52 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, về kế hoạch đầu tư phát triển và phân bổ vốn, về cơ chế, chính sách, về chủ trương đầu tư các dự án, về nhóm nghị quyết thường niên và các nội dung khác. Đây là những văn bản rất quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, nội dung các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết.

Tại kỳ họp này, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, HĐND tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng để tiến hành chất vấn đối với Lãnh đạo UBND tỉnh và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về các vấn đề đang được cử tri và Nhân dân quan tâm thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã diễn ra trong không khí dân chủ, xây dựng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và người đứng đầu sở, ngành được chất vấn. Nội dung chất vấn phù hợp với tình hình thực tế, được dư luận, cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm, đồng tình. Ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh và các kiến nghị nêu trong báo cáo kết quả giám sát; yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị được chất vấn và giải trình tại kỳ họp thực hiện đầy đủ các cam kết tại phiên trả lời chất vấn, báo cáo HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh vào kỳ họp tiếp theo.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tin tưởng rằng trên cương vị mới, các đồng chí sẽ phát huy năng lực và tinh thần trách nhiệm của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐND tỉnh, tôi đánh giá cao và hoan nghênh sự phối hợp của UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các cơ quan tham mưu, phục vụ và các cơ quan có liên quan đã làm việc tận tụy, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp; cảm ơn sự tham gia của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể Nhân dân; các cơ quan báo chí, đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7; thời gian qua, với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, các tổ chức, cá nhân trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng tham gia phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, thể hiện sâu sắc tấm lòng biết ơn đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với nước. 

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, tôi xin gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với nước trên địa bàn toàn tỉnh lời thăm hỏi thân tình, những tình cảm quý trọng và lời tri ân sâu sắc. 

HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, đưa phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa" trở thành hoạt động thường xuyên trong mọi mặt của đời sống xã hội; đồng thời, phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng

Một lần nữa, xin chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng bào Thanh Hóa đang sinh sống, lao động, học tập, công tác ở mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài, người tỉnh ngoài, nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Thanh Hoá mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp.

Xin trân trọng cảm ơn!

tin nổi bật

Toàn văn Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng chống tiêu cực

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn 25 "một số nội dung về công tác phòng chống tiêu cực" của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ký ban hành ngày 1/8/2022.

ASEAN giữ vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam

Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, ASEAN có thể tự hào là một hình mẫu liên kết khu vực thành công. ASEAN giữ một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Bí thư Quảng Nam phát biểu trong lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường trong lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công vào tối 6/8.

Khơi dậy và phát huy các nguồn tài nguyên văn hóa

Việc khơi dậy và phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên văn hóa gắn kết với phát triển kinh tế - xã hội là một yêu cầu cấp thiết được đặt ra.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về nghề văn phòng

VietNamNet xin giới thiệu toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại hội nghị công tác văn phòng ngành TT&TT diễn ra vào ngày 2/8/2022.

Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á

VietNamNet xin trích dẫn phát biểu khai mạc của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” diễn ra ngày 5/8.

Phát biểu của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/8/2012 - 5/8/2022).

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Hội nghị Môi trường Toàn quốc lần thứ V

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V diễn ra ngày 4/8.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương, là niềm tự hào to lớn và là tấm gương sáng ngời để các thế hệ người dân Bắc Ninh noi theo trong quá trình xây dựng và phát triển.

Sáng tạo lý luận của Đảng về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam trong đổi mới

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua hơn 35 năm đổi mới cho thấy sự sáng tạo lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Phát huy vai trò MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội giám sát công tác cán bộ

Giám sát công tác tổ chức, cán bộ là một hoạt động rất quan trọng, được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực thực hiện, nhằm góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng, là mệnh lệnh của trái tim

Trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc gặp mặt các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), chiều 27/7 tại TPHCM.

Toàn quân thực hiện tốt chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội trong tình hình mới

Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, toàn quân đã triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp.

Bài phát biểu xúc động của Thủ tướng về nhiệm vụ thiêng liêng, đặc biệt

Chiều ngày 25/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm Trung tâm Giám định ADN hài cốt liệt sĩ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và làm việc với 3 cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ này.

Chủ tịch nước: Mất mát của chiến tranh giúp hiểu sâu sắc hơn giá trị của hoà bình

Tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và Tuyên dương Người có công với cách mạng toàn quốc năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự và có bài phát biểu quan trọng.