Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

- Kính thưa đồng chí: Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam!

- Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

- Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

- Thưa toàn thể Đại hội!

Trong không khí thi đua phấn khởi chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021). Hôm nay, Tôi rất vui mừng tới dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thay mặt Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - UB MTTQ tỉnh Phú Thọ, Tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, các vị đại biểu khách quý và 234 đại biểu tại các điểm cầu, tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết, ý chí, nguyện vọng của Phụ nữ Đất Tổ đã về dự Đại hội. Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc - Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.      

- Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

- Thưa toàn thể Đại hội !

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Phú Thọ, của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, sự quan tâm, phối hợp của các cấp, các ngành; các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã phát huy truyền thống, phấn đấu, nỗ lực vươn lên, chịu thương, chịu khó, tham gia tích cực trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có những đóng góp quan trọng trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Phú Thọ.

Nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, tôi vui mừng nhận thấy sự tiến bộ trong kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ, thể hiện ở những chỉ tiêu đạt và vượt rất cao, nhiều phong trào, hoạt động được đổi mới, nhiều sáng kiến hay, cách làm sáng tạo,... đã được thể hiện trong Báo cáo chính trị trình tại Đại hội.

Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên với nhiều hình thức đổi mới, gắn với nhu cầu và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị; phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới; các hoạt động của Hội được tổ chức hướng mạnh về cơ sở; đã tập hợp, đoàn kết đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia, từng bước giúp phụ nữ phát triển kinh tế, cải thiện, chăm lo cuộc sống, vươn lên làm giàu, giữ vai trò quan trọng trong xây dựng tổ ấm gia đình.

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và chương trình trọng tâm do Tỉnh và Trung ương phát động, các cấp Hội Phụ nữ Phú Thọ đã đề ra nhiều nội dung, tiêu chí thi đua và triển khai sâu rộng dưới nhiều hình thức hoạt động phong phú. Các phong trào phụ nữ đã hướng vào những nhiệm vụ, công tác trọng tâm, đi vào những mục tiêu cụ thể, mang lại những kết quả thiết thực và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào thi đua yêu nước của toàn tỉnh, như phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", cùng với nhiều mô hình dân vận khéo, cách làm sáng tạo đã góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Hội, từng bước đổi mới phương thức, nội dung, lề lối làm việc, xây dựng tác phong gần gũi quần chúng nhân dân, hướng về cơ sở.

Công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đã được các cấp Hội đặc biệt quan tâm, triển khai đồng bộ. Phụ nữ Phú Thọ ngày càng tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội, chiếm tỷ lệ cao trong lực lượng lao động và có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân nữ phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ đã được các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo, có những bước tiến mới; Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy và bộ máy lãnh đạo, quản lý các cấp tăng so với các nhiệm kỳ trước.

Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhiều điểm nhấn sáng tạo. Thay mặt Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Hội Liên hiệp Phụ nữ và toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ Phú Thọ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

- Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

- Thưa toàn thể Đại hội!

Chúng ta vui mừng, phấn khởi với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, tôi đề nghị Đại hội cũng cần nghiêm túc đánh giá, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ; thẳng thắn, trách nhiệm trong thảo luận để tìm ra các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Nhất là trong bối cảnh toàn cầu hoá, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp và gay gắt hơn, làm gia tăng rủi ro đối với môi trường kinh tế, chính trị, an ninh quốc tế; sự ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 sẽ còn diễn biến hết sức phức tạp; do đó công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; đòi hỏi tổ chức Hội cùng đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh phải nỗ lực hơn nữa, không ngừng nghiên cứu học hỏi, đổi mới, sáng tạo để kịp thời đáp ứng với yêu cầu trong giai đoạn mới.

Tôi cơ bản nhất trí với mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận trong Đại hội như sau:

Một là, các cấp Hội phụ nữ cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt tham mưu cho các cấp uỷ, phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị để làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện luật pháp, chính sách, nhất là những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác phụ nữ, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030;… tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động cán bộ, hội viên. Phát động thi đua sôi nổi trong các tầng lớp phụ nữ bằng nhiều hình thức, phương pháp hiệu quả hơn nữa nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp đã đề ra.

Hai là: Thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương Hội và tỉnh phát động gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực nhằm xây dựng người phụ nữ Đất Tổ “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, hội nhập, phát triển”; giúp phụ nữ tham gia vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương. Bên cạnh đó, cần kịp thời đánh giá, tổng kết những kinh nghiệm hay trong xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến. Tiếp tục phát huy vai trò quan trọng, nòng cốt của phụ nữ trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc vùng đất Tổ; là lực lượng tiên phong trong việc nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân và đóng góp quan trọng vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới.

Ba là: Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan chuyên trách Hội các cấp và của đội ngũ cán bộ Hội. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm của cán bộ Hội các cấp và của người đứng đầu. Đội ngũ cán bộ Hội phải đổi mới tư duy, đi sâu đi sát cơ sở, năng động, sáng tạo, tích cực học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cho bản thân. Tập trung hướng các hoạt động về cơ sở, chú trọng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên phụ nữ. Lựa chọn nội dung ưu tiên để giải quyết, tập trung vào vấn đề cấp thiết của hội viên, phụ nữ. Phát huy nội lực của phụ nữ trong giải quyết các vấn đề của bản thân, gia đình và cộng đồng; giúp phụ nữ có đủ trình độ, năng lực làm chủ bản thân, làm chủ gia đình và có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội. 

Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng và chính quyền làm tốt công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ nữ; xây dựng đội ngũ cán bộ nữ ở các cấp, các ngành trong tỉnh có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ lý luận chính trị và chuyên môn đạt chuẩn, có kỹ năng, phương pháp vận động quần chúng, với tỷ lệ và độ tuổi hợp lí, đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ mới.

Bốn là: Tập trung lãnh đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng, xuyên suốt trong giai đoạn phát triển mới. Xây dựng, củng cố Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thực sự vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác vận động, tập hợp phụ nữ. Tổ chức Hội phải thể hiện rõ tính liên hiệp đa dạng và linh hoạt sáng tạo trong hoạt động để tập hợp rộng rãi các đối tượng phụ nữ trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện; thực hiện tốt phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có hoạt động Hội”. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội. Đa dạng hoá nội dung hoạt động nhằm đáp ứng một cách thiết thực, hiệu quả nhu cầu của mọi tầng lớp phụ nữ theo tinh thần hướng mạnh hoạt động về cơ sở, về khu dân cư và tới từng hội viên phụ nữ.

 Năm là: Tăng cường vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế; gắn kết chặt chẽ các phong trào, cuộc vận động, hoạt động của Hội với các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ. Hỗ trợ các tầng lớp phụ nữ chủ động học tập, nâng cao kiến thức, trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội, nhất là phụ nữ ở các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phối hợp giữa Hội phụ nữ với các ngành, các cấp trong việc giải quyết những vấn đề xã hội. Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; tích cực, chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

- Thưa toàn thể Đại hội!

Một trong những nội dung rất quan trọng của Đại hội lần này là bầu ra Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khoá mới gồm các đồng chí có phẩm chất, năng lực, uy tín, nhiệt tình và trách nhiệm cao, đủ sức lãnh đạo phong trào và công tác Hội trong nhiệm kỳ mới. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu dự đại hội nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng, ý thức trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Đại hội để làm tốt công tác bầu cử. Đồng thời lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn thay mặt cho Phụ nữ Đất Tổ, tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13.

Tại Đại hội này, chúng tôi chân thành cảm ơn Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, các cơ quan thuộc Trung ương Hội đã quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ phong trào phụ nữ Đất Tổ trong suốt những năm qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình nhiều hơn nữa của các đồng chí trong thời gian tới.

Phát huy truyền thống của phụ nữ Phú Thọ và những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tôi tin tưởng rằng công tác Hội và phong trào phụ nữ sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới; tạo khí thế thi đua mới góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ xây dựng tỉnh nhà xứng đáng là tỉnh phát triển hàng đầu khu vực trung du miền núi phía Bắc.

Một lần nữa, xin chúc các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể Đại hội mạnh khoẻ, hạnh phúc, tiến bộ - Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.

Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm và bức trướng mang dòng chữ "Phụ nữ Phú Thọ Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển". Ảnh: Báo Phú Thọ.

Nhân dịp Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ 16, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: Phụ nữ Đất Tổ: Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển và tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm - Xin mời đại diện Đoàn Chủ tịch lên nhận

Theo phunu.phutho.gov.vn