Thưa các vị đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội!

Hôm nay, trong không khí phấn khởi, tin tưởng, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Đảng bộ huyện Tân Uyên long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, khách quý về dự đại hội. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí!

Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, diễn ra trong bối cảnh tỉnh ta đang lỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết các dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Với ý nghĩa đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn Đảng bộ huyện Tân Uyên là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi hoan nghênh và biểu dương Đảng bộ huyện đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức đại hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch số 210 của Tỉnh ủy. Đặc biệt, đã phát động và tổ chức tốt các phong trào thi thành tích chào mừng Đại hội, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc huyện Tân Uyên.

Thưa các đồng chí!

Qua nghe dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành trình Đại hội tôi rất vui mừng phấn khởi trước những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tân Uyên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nổi bật là: Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 37 triệu đồng, tăng 2,2 lần so với năm 2015. Phát triển nông nghiệp có chuyển biến rõ nét với nhiều vùng sản xuất nông sản hàng hóa; diện tích chè trồng mới trên 1.300ha, từng bước xây dựng thương hiệu chè chất lượng cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện tích cực, huyện đã có 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang phấn đầu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2020. Thương mại, dịch vụ phát triển khá. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư. Thực hiện tốt các chính sách đối với nhân dân vùng tái định cư công trình thủy điện, giúp nhân dân ổn định đời sống, sản xuất tại nơi ở mới.

Bên cạnh đẩy mạnh phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chất lượng giáo dục được nâng lên; hệ thống y tế cơ sở và đội ngũ cán bộ y tế xã, bản được củng cố, tăng cường góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, huyện Tân Uyên đã triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo; đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn dưới 8% và đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận thoát nghèo giai đoạn 2016-2020. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được đẩy mạnh; bước đầu phát huy hiệu quả việc thực hiện phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện và góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện đã chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền. Tích cực đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, phát huy vai trò tập hợp, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Với những kết quả đạt được trên đây, Đảng bộ huyện Tân Uyên đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020, vươn lên trở thành huyện phát triển khá trong tỉnh, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đồng thời tạo tiền đề, nền tảng vững chắc và động lực to lớn để Tân Uyên tiếp tục hướng tới những mục tiêu cao hơn của nhiệm kỳ 2020-2025. Đó là thành quả của tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự quyết liệt, năng động, sáng tạo của các cấp chính quyền và đặc biệt là sự tin tưởng, đồng thuận, ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Tân Uyên đã được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Những kết quả đạt được là rất đáng trân trọng, tự hào, song chúng ta cũng cần thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trong dự thảo Báo cáo Chính trị và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự Đại hội. Tôi đề nghị các đồng chí phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, nguyên nhân của kết quả cũng như khuyết điểm, hạn chế, từ đó rút ra kinh nghiệm có ý nghĩa thiết thực để tiếp tục vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, có giải pháp để khắc phục hiệu quả những hạn chế, nhất là hạn chế do nguyên nhân chủ quan như: kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; thu hút đầu tư vào phát triển nông nghiệp còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhưng chưa thật sự bền vững; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền ở cơ sở còn hạn chế; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nơi chưa đáp ứng yêu cầu…..

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được cũng như hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ 2015-2020,  Báo cáo Chính trị trình Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020-2025 là “ đến năm 2025 Tân Uyên trở thanh huyện phát triển của tỉnh”. Đây là mục tiêu có tính chiến đấu rất cao, song để thực hiện được mục tiêu này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Tân Uyên phải thực sự đồng thuận, có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Vì vậy, Đại hội phải tập trung thảo luận thật kỹ và thống nhất xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu phù hợp với mục tiêu lớn của toàn Đảng bộ; xác định các giải pháp sát thực tiễn, có tính khả thi cao để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện trong nhiệm kỳ tới.

Thưa toàn thể các đồng chí! 

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh “ Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”, tỉnh ta đang đứng trước những thời cơ thuận lợi song không ít những khó khăn, thách thức. Đảng bộ tỉnh thống nhất mục tiêu xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững; xác định đây là nhiệm vụ xuyên suốt, có tính chiến lược lâu dài. Vì vậy, trong thời gian tới, tôi đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Tân Uyên tiếp tục kế thừa phát huy những kết quả đạt được, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thực hiện toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội thống nhất xác định, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Trong đó, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác các tiềm năng, thế mạnh của huyện, nhất là lợi thế về hệ thống giao thông kết nối với các huyện trong và ngoài tỉnh khi tuyến đường nối cao tốc Hà Nội-Lào Cai với Lai Châu được đầu tư. Tăng cường thu hút đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế bền vững, trọng tâm là phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung theo hướng ứng dụng công nghệ cao trong chế biến và tiêu thụ sản phẩm gắn với một số loại cây chủ lực của huyện như: Chè, quế, mắc ca…..Trong đó, chú trọng mở rộng  diện tích vùng chè tập trung, chè chất lượng cao gắn với chế biến, tiêu thụ, phát triển thương hiệu chè Tân Uyên. Thực hiện tốt công tác quản lý, khoanh nuôi, bảo vệ, tái sinh rừng, gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng để nhân dân có cuộc sống ổn định từ nghề rừng. Phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền và người dân trong duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới gắn với phát triển du lịch.

Hai là, song song với phát triển kinh tế phải tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa- xã hội; huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục các bậc học. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống y tế cơ sở; duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí quốc gia về y tế đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Triển khai sâu rộng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái, du lịch văn hóa cộng đồng; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc gắn phát triển du lịch. Triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nhân dân, nhất là lao động nông thôn, để tạo sinh kế lâu dài cho người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Tiếp tục quan tâm chăm lo, thực hiện tốt các chính sách đối với nhân dân vùng tái định cư, dự án thủy điện Bản Chát, giúp nhân dân ổn định đời sống, phát triển sản xuất, đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

Ba là, tăng cường xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đặc biệt chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất của cấp ủy các cấp, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng toàn diện, sâu sát, thật sự là hạt nhân chính trị có vai trò nòng cốt trong xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt Đảng và chất lượng đảng viên.Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, có năng lực, trình độ, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đẩy mạnh thực hiện thường xuyên, sâu rộng có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý và những lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, nơi có nhiều bức xúc nổi cộm, dư luận quan tâm. Tăng cường giám sát thường xuyên để chủ động phát hiện sớm, phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm; xử lý nghiêm minh, đồng bộ cả kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính đối với cán bộ vi phạm. Làm tốt công tác dân vận của Đảng, dân vận của hệ thống chính trị; xây dựng đồng thuận trong nhân dân. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhất là ở cơ sở; phát huy vai trò tích cực của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tôi đề nghị các đồng chí phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, sáng suốt lựa chọn các đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện trong nhiệm kỳ mới. Trong đó phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; coi trọng cả đức và tài, lấy đức làm gốc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa việc nâng cao chất lượng cấp ủy với đảm bảo cơ cấu ba độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới có tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng, bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm.

Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Việc lựa chọn, bầu đại biểu dự đại hội cấp trên phải là những đồng chí thực sự có phẩm chất, năng lực, uy tín và tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ; đồng thời bảo đảm cơ cấu hợp lý để nâng cao chất lượng thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của Đại hội cũng như lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh ở cấp mình, ngành mình.

Cùng với việc tham gia thảo luận các văn kiện trình Đại hội và tiến hành công tác nhân sự, tôi đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và dự thảo các văn kiện Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng, nhất là những ý kiến xuất từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, làm cơ sở để cấp trên nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện dự thảo các văn kiện.

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Đại hội!

Với truyền thống đoàn kết thống nhất, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tân Uyên sẽ nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, năng động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng huyện Tân Uyên trở thành huyện phát triển của tỉnh, góp phần quan trọng hực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, đưa tỉnh ta phát triển toàn diện, nhanh và bền vững.

Một lần nữa, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chúc toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Uyên lần thứ XVIII thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Theo Cổng TTĐT tỉnh Lai Châu