Trong không khí Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ, thi đua, lập thành tích chào mừng các sự kiện lịch sử của đất nước, của tỉnh năm 2019. Hôm nay, HĐND tỉnh khóa XIV khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ tám. Đến dự kỳ họp, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi tới các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp cùng toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

Thưa các vị đại biểu!

Năm 2018 là năm bản lề trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Đây cũng là năm mà tỉnh ta phải triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng, trong điều kiện thiên tai, mưa lũ liên tiếp xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản của Nhà nước, của Nhân dân. Trong bối cảnh, tình hình đó, các cấp ủy, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy là "Hành động, kỷ cương, hiệu quả", tích cực triển khai nhiệm vụ đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực: Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt, vượt kế hoạch. Kinh tế tăng trưởng khá; cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển biến tích cực; diện tích chè, quế, sơn tra tăng cao so với kế hoạch. Tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 32,92 triệu đồng; thu ngân sách ước đạt 2.123 tỷ đồng. Dự ước năm 2018 có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 30 xã. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ vượt kế hoạch đề ra và tăng so với cùng kỳ năm trước. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển. Chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ở các cấp được quan tâm sắp xếp, đổi mới theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. An ninh chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác đối ngoại được duy trì.

Những kết quả đạt được trên đây có đóng góp tích cực của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh. Hoạt động của HĐND tỉnh đã có những nét đổi mới, toàn diện, hiệu quả và sâu sát hơn; chất lượng hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh ngày càng được nâng lên; chú trọng tiếp xúc cử trị vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định. Đại biểu HĐND tỉnh gần dân, sát dân hơn, sâu sát cơ sở, lắng nghe, tiếp thu, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đồng thời là cầu nối đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận, biểu dương và chân thành cảm ơn những đóng góp tích cực, hiệu quả của các vị đại biểu HĐND tỉnh; tinh thần nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, những đóng góp của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, của các thành phần kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thưa các vị đại biểu, Thưa toàn thể các đồng chí!

Trước khi kỳ họp này diễn ra, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã xem xét, cho ý kiến về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư năm 2018; thống nhất và định hướng những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thẳng thắn chỉ rõ và nhấn mạnh những hạn chế, bất cập cũng như những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018, nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; cải cách hành chính, thu - chi ngân sách nhà nước; tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp...

Tại kỳ họp này, đề nghị HĐND tỉnh bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và định hướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để tập trung thảo luận, bàn bạc và thống nhất, trong đó cần đánh giá kỹ những kết quả đạt được, rút ra những giải pháp, cách làm hiệu quả từ thực tiễn địa phương cơ sở để tiếp tục phát huy, nhân rộng; đồng thời, phân tích sâu, làm rõ những hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân dẫn đến những hạn chế kéo dài, những vấn đề nổi lên trong việc quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách, công tác đầu tư xây dựng cơ bản thời gian qua. Từ đó, xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và những giải pháp trọng tâm với tinh thần là quyết tâm phấn đấu cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh vào năm 2019.

Nội dung giám sát quan trọng của HĐND tỉnh tại kỳ họp này là tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu. Mức độ tín nhiệm sẽ thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Vì vậy, việc lấy phiếu tín nhiệm phải bám sát hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14, ngày 02/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đảm bảo chặt chẽ, đúng nội dung, trình tự, thủ tục. Trên cơ sở lắng nghe ý kiến của cử tri, từ thực tiễn theo dõi, giám sát của mình, mỗi đại biểu HĐND thực hiện việc đánh giá với tinh thần trách nhiệm, bảo đảm dân chủ, thận trọng, khách quan, công tâm và chính xác. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm, những người được lấy phiếu cần tự xem xét lại quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình trong nửa nhiệm kỳ qua, tiếp thu, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đáp ứng sự tín nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh, sự tin tưởng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Thưa các vị đại biểu!

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua các nghị quyết chuyên đề để triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy và ban hành một số chính sách, quy định mới. Đây là những nội dung quan trọng, có tác động trực tiếp, trước mắt và lâu dài đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, trong quá trình thảo luận các vị đại biểu cần nêu cao tinh thần thẳng thắn, dân chủ, nghiên cứu kỹ văn bản pháp luật có liên quan, phân tích sâu sắc và thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của mình, đặc biệt lưu ý chính sách mới được ban hành phải thực sự cần thiết, tuân thủ đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương và phải đảm bảo được nguồn lực thực hiện.

Riêng đối với việc sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh cần hết sức thận trọng, căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện thành lập thôn, bản, tổ dân phố theo quy định, cân nhắc tới đặc thù của tỉnh miền núi, biên giới, đa dân tộc để tính toán sự cần thiết chia tách, sáp nhập thôn, bản, khu phố ở từng huyện, từng xã, quan trọng nhất là phải đảm bảo phát huy tinh thần đoàn kết và sự hoạt động ổn định của các thôn, bản, tổ dân phố sau sáp nhập.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND tỉnh thời gian qua đã có những đổi mới rất tích cực, nhiều đại biểu chủ động dành thời gian nghiên cứu văn bản pháp luật, nắm vấn đề từ thực tiễn địa phương cơ sở, thẳng thắn chất vẫn lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Tôi mong rằng tinh thần này sẽ tiếp tục được phát huy, đổi mới từ cách thức đến nội dung chất vấn trực tiếp, theo hướng lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân, làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và yêu câu đưa ra giải pháp cụ thể giải quyết vấn đề. Đối với nội dung chất vấn từ kỳ họp trước chưa được giải quyết thì kỳ họp này tiếp tục chất vấn, nếu cần, HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết riêng theo thẩm quyền.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2019, cùng với tiền đề vững chắc của nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; dự báo tình hình sẽ tiếp tục có những thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức đan xen. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, tôi đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung làm tốt các nội dung sau:

Một là, ngay sau kỳ họp, các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của năm 2018; phát huy kết quả đạt được, khắc phục sớm những hạn chế, nhất là hạn chế kéo dài, hạn chế do nguyên nhân chủ quan; triển khai kế hoạch năm 2019 theo đúng định hướng của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo tính hiệu quả, khả thi cao. Trên cơ sở các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh sớm ban hành văn bản triển khai thực hiện các nghị quyết theo thẩm quyền, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019. Chú trọng thu hút, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương ngân sách, triển khai quyết liệt các giải pháp về quản lý thu ngân sách; điều hành, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí, tiêu cực.

Hai là, tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh; tập trung thực hiện ba chương trình trọng điểm đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, đặc biệt phải quyết tâm tạo được bước đột phá đối với các lĩnh vực tỉnh có thế mạnh như sản xuất nông nghiệp, phát triển du lịch, trong đó phải gắn kết được các lĩnh vực thế mạnh để khai thác tối đa các nguồn lực đầu tư, làm sao để năm 2019 những lĩnh vực này có bước tiến mới, từng bước trở thành ngành mũi nhọn, chủ lực thúc đẩy phát triển triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới. Ngay trước kỳ họp này, Hội thảo toàn quốc về "phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới" được tổ chức tại tỉnh đã cho thấy nhiều tiềm năng, thế mạnh tỉnh ta có thể khai thác trong lĩnh vực này, song phải có lộ trình cụ thể, bước đi vững chắc, cách làm khoa học, có kế thừa, phát huy kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố, và nhất là phải đề cao tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, từng cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện.

Ba là, Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền quyền hiệu lực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét về các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, đặc biệt là tiêu chí về sự hài lòng của người dân, lấy phục vụ Nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức gây khó khăn, phiền hà trong thực thi công vụ.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản và công tác cán bộ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng.

Bốn là, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nhất là trong dịp tết Kỷ Hợi 2019, đặc biệt quan tâm đến đối tượng gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo; nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. Tăng cường chỉ đạo các lực lượng năm chắc tình hình địa bàn, chú trọng khu vực biên giới và địa bàn trọng điểm, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới; tập trung xử lý kịp thời và giải quyết tốt các vấn đề về an ninh trật tự, góp phần tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm là, tiếp tục quán triệt sâu sắc, đưa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thái độ, trách nhiệm thực thi công vụ của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua lập thành tích, chào mừng các sự kiện lịch sử của đất nước, của tỉnh năm 2019 bằng những việc làm thiết thực, cụ thể của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị và kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá xếp loại hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và các quy định khác có liên quan; gắn kết quả, hạn chế của tập thể với kết quả, hạn chế của cá nhân, làm cơ sở đánh giá đúng chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Sáu là, HĐND, UBND tập trung tuyên truyền các nghị quyết của HĐND tỉnh đến các tầng lớp nhân dân để người dân nắm được các cơ chế, chính sách của Nhà nước, của tỉnh, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, trong đó chú trọng công tác giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Tăng cường tiếp xúc cử tri, nắm bắt kịp thời các vấn đề nổi cộm để kịp thời đề xuất, kiến nghị các cấp, các ngành xem xét chỉ đạo giải quyết.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Chỉ còn hơn 20 ngày nữa chúng ta sẽ bước sang năm 2019 với nhiều cơ hội song cũng không ít thách thức, nhiệm vụ đặt ra với tỉnh ta là rất nặng nề. Song tôi tin tưởng rằng với tinh thần quyết tâm đổi mới và phát huy kết quả đạt được của nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy tiềm năng, thế mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; thiết thực chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh vào năm 2019.

Trân trọng cảm ơn!

Theo Laichau.gov.vn