Ngày 05/10, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu (10/10/1949 - 10/10/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần 2. Đồng chí Giàng Páo Mỷ - UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đọc diễn văn “Phát huy truyền thống lịch sử, cách mạng anh hùng, vững tin phấn đấu xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng giàu mạnh”. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Kính thưa đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu qua các thời kỳ!

Thưa các vị đại biểu, khách quý! Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí!

Hôm nay, trong không khí phấn khởi, tin tưởng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhất lần thứ hai do Đảng, Nhà nước trao tặng.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu qua các thời kỳ; các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể đồng bào, đồng chí lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tại buổi lễ trọng thể này, với niềm xúc động và biết ơn vô hạn, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu thành kính tưởng nhớ và biết ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của Đảng ta, dân tộc ta. Chúng ta tỏ lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sỹ, các gia đình có công với cách mạng và các thế hệ cán bộ, đồng chí, đồng bào đã đóng góp công sức, trí tuệ, xương máu cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước và quê hương Lai Châu.


Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

Thưa đồng bào, đồng chí!

Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, quê hương của 20 dân tộc anh em, có truyền thống lịch sử, giàu lòng yêu nước, cách mạng, là địa bàn chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh và bảo vệ biên giới quốc gia. Cách đây 110 năm, ngày 28/6/1909, tỉnh Lai Châu được thành lập. Trải qua các giai đoạn lịch sử, đồng bào các dân tộc Lai Châu luôn phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, cùng quân và dân cả nước kiên cường đấu tranh giành nhiều thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Sau Cách mạng Tháng 8 năm 1945, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta và đưa quân đánh chiếm Lai Châu. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, đồng bào các dân tộc Lai Châu đã cùng nhân dân cả nước vùng lên chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Với việc thành lập Mặt trận Tây Bắc và hoạt động của bộ đội Tây Tiến, các đội vũ trang tuyên truyền, phong trào cách mạng ở Lai Châu phát triển nhanh chóng. Trước tình hình đó, ngày 10-10-1949, Ban Thường vụ Liên khu ủy 10 đã ra Nghị quyết thành lập Ban cán sự Lai Châu - tiền thân của Đảng bộ tỉnh Lai Châu ngày nay. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong đời sống chính trị của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, khẳng định sự trưởng thành của phong trào cách mạng ở địa phương. Từ đây, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham gia ngày càng tích cực vào cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, dân tộc ta.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng bộ tỉnh đã động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Ngày 12/12/1953, chiến dịch Lai Châu - mở màn cho cuộc tấn công chiến lược Đông Xuân năm 1953 - 1954 giành thắng lợi giòn giã, thị trấn Lai Châu được giải phóng. Nhân dịp đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư căn dặn đồng bào, cán bộ Lai Châu phải "Đoàn kết thân ái, giúp đỡ lẫn nhau; giúp đỡ bộ đội diệt phỉ, trừ gian, giữ gìn trật tự; ra sức tăng gia sản xuất để mọi người được ấm no; cán bộ thì phải thật sự gần gũi, giúp đỡ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết...". Những lời động viên, căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, khích lệ nhân dân Lai Châu hăng hái lao động sản xuất và tích cực tham gia kháng chiến, huy động sức người, sức của cho chiến trường, góp phần quan trọng, trực tiếp cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với khẩu hiệu "Tất cả vì miền Nam ruột thịt", Đảng bộ, quân và dân lai Châu vừa đẩy mạnh sản xuất, vừa nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, vừa chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, góp phần cùng quân dân cả nước giành thắng lợi lịch sử mùa xuân năm 1975 và làm tròn nghĩa vụ quốc tế với nước bạn Lào. Đất nước hoàn toàn thống nhất, non sông thu về một mối, Lai Châu cùng cả nước bước vào một thời kỳ mới, vừa tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, anh dũng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, vừa đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm cùng cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

Thưa đồng bào, đồng chí!

Để phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XI đã thông qua Nghị quyết số 22 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, theo đó, tỉnh Lai Châu được chia tách thành hai tỉnh Lai Châu, Điện Biên và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2004. Đây là sự kiện quan trọng, mở ra một chương mới trong lịch sử của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Những ngày đầu mới chia tách, thành lập, Lai Châu đứng trước muôn vàn khó khăn, thách thức của một tỉnh nghèo nhất cả nước; kinh tế - xã hội kém phát triển, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ vừa mới, vừa thiếu; tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp... Song, từ những chủ trương, quyết sách đúng đắn của Đảng bộ tỉnh, với ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, thống nhất, cách làm sáng tạo, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lai Châu đã tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, từng bước đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, kém phát triển và đang trên đà phấn đấu trở thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020. Sau 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là sau 15 năm chia tách, thành lập, Lai Châu đã có những bước phát triển vượt bậc với những thành tựu quan trọng: Kinh tế phát triển khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; so với năm 2004, thu ngân sách địa phương đạt trên 2000 tỷ đồng, tăng 62 lần; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng, tăng 13 lần; an ninh lương thực được đảm bảo; hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung với các loại cây có giá trị kinh tế như chè, cao su, quế, mắc ca...; chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện quyết liệt, từng bước thay đổi diện mạo khu vực nông thôn về mọi mặt.

Tiềm năng, lợi thế của tỉnh về phát triển công nghiệp, dịch vụ đã và đang được khai thác, phát huy hiệu quả. Nhiều dự án thủy điện được đầu tư xây dựng, đặc biệt là thủy điện Lai Châu, Huổi Quảng, Bản Chát hoàn thành phát điện đóng góp quan trọng cho ngân sách địa phương. Để thực hiện các dự án thủy điện quốc gia và các dự án thủy điện khác trên địa bàn, Lai Châu đã tập trung di dân tái định cư cho gần 10.000 hộ dân. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư và từng bước hoàn thiện. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm; hệ thống giao thông nông thôn, đường liên vùng, liên tỉnh ngày càng hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống, sản xuất của Nhân dân. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển: quy mô và chất lượng giáo dục được nâng lên, góp phần nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh; hệ thống y tế không ngừng được củng cố, phát triển từ tuyến tỉnh đến cơ sở; đội ngũ cán bộ y tế được chăm lo xây dựng, kiện toàn; chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn dưới 25%. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được xây dựng vững chắc. Hoạt động đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu.

Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh không ngừng được nâng lên; tổ chức đảng và đảng viên ngày càng lớn mạnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng; đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, gắn bó, tận tụy với Nhân dân, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước đổi mới, góp phần phát huy dân chủ, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Kính thưa các vị khách quý!

Thưa đồng bào, đồng chí!

Nhìn lại chặng đường 110 năm qua, chúng ta vô cùng tự hào về những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được. Trong chặng đường ấy, với 70 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ tỉnh luôn giữ vai trò tiên phong, lãnh đạo quân và Nhân dân các dân tộc Lai Châu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công và thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta.

Những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đạt được trong thời gian qua đã cho chúng ta những bài học kinh nghiệm quý báu. Đó là bài học về củng cố và phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng bộ; là sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn địa phương trong từng giai đoạn cách mạng. Đó là bài học về quan tâm xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện về tư tưởng, chính trị và tổ chức; bài học về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Những bài học lịch sử trên đang tiếp tục tạo nền tảng, sức mạnh và động lực quan trọng để Lai Châu vươn lên tầm cao mới trong những chặng đường tiếp theo.

Ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu, Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho tỉnh nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, trong buổi lễ long trọng này, tỉnh Lai Châu tiếp tục được đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất lần thứ 2, đây là niềm vinh dự, tự hào, là nguồn cổ vũ to lớn để Lai Châu vững bước đi lên, giành nhiều thắng lợi hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển. Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ to lớn của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; sự ủng hộ, phối hợp của các tỉnh bạn, của các tổ chức, cá nhân đối với sự phát triển của tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

Thưa đồng bào, đồng chí!

Trải qua 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, Lai Châu đang bước vào chặng đường mới với nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng không ít những khó khăn thách thức, song với quyết tâm trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc, tỉnh Lai Châu xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh; tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các cấp trong củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Lai Châu. Triển khai đồng bộ các giải pháp khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung chuyển đổi phương thức sản xuất cho Nhân dân, giảm nghèo nhanh và bền vững; làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hướng tới mục tiêu xây dựng con người Lai Châu có tri thức, năng động, sáng tạo và có ý chí, nghị lực, tinh thần đoàn kết vì một Lai Châu tươi đẹp, giàu mạnh. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tăng cường quan hệ đối ngoại, duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

Kính thưa đồng bào, đồng chí!

Với niềm tin và khát vọng về một Lai Châu giàu mạnh, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; khắc ghi Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những lời căn dặn của Người đối với đồng bào và cán bộ tỉnh nhà. Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu nguyện tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững truyền thống anh hùng cách mạng, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng giàu đẹp, góp phần cùng cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Theo Trang TTĐT Tỉnh ủy Lai Châu