Phát biểu của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại kỳ họp thứ 17 HĐND TP

VietNamNet xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại kỳ họp thứ 17 HĐND TP nhiệm kỳ 2016 -2021.

Kính thưa đồng chí Trương Quang Nghĩa, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng khóa 14,

Kính thưa chủ tọa kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, các vị khách quý và toàn thể cử tri thành phố!

Trong không khí cả nước, thành phố đang tích cực nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chào mừng thành công của Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hôm nay, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc Kỳ họp thứ 17. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin gửi đến các vị đại biểu, các vị khách quý, cùng toàn thể cử tri nhân dân thành phố lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Chúc Kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp.

Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri!

Nhiệm kỳ 2016-2021, thành phố chúng ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh, nhất là phải tập trung khắc phục, xử lý theo các kết luận của Trung ương đã kéo dài nhiều năm. Trong bối cảnh đó, nhờ sự chỉ đạo, quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố với nhiều cách làm sáng tạo, chúng ta đã vượt qua được khó khăn, thách thức, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Một số thành tựu nổi bật nhiệm kỳ qua đã được khẳng định tại Nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố.

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại một số địa phương, gây nhiều tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội của cả nước và thành phố, tuy nhiên, Thành ủy, HĐND, UBND, cùng các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, trọng tâm là vừa phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khôi phục tăng trưởng kinh tế. Nhờ đó, kinh tế của thành phố được duy trì ổn định; thu hút đầu tư và một số ngành, lĩnh vực nhất là công nghệ cao đạt nhiều kết quả tích cực; nhiều công trình, dự án được tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; nhờ đó, tái khởi động lại nhiều dự án quan trọng, đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình động lực, trọng điểm.

Đặc biệt, thành phố đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quan trọng, như: Quyết định phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị định quy định chi tiết về thí điểm mô hình chính quyền đô thị; Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu; chấp thuận chủ trương cho phép nghiên cứu, lập đề án Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực. Những văn bản này là sự chuẩn bị công phu của cả nhiệm kỳ và cụ thể hóa Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, là cơ sở, công cụ hết sức quan trọng, tiếp thêm động lực và niềm tin cho Đà Nẵng bước vào giai đoạn lịch sử mới đầy thách thức, nhưng nhiều kỳ vọng phát triển, hướng tới tương lai, đóng góp vào sự phát triển không chỉ riêng cho Đà Nẵng mà còn cho cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri!

Có được kết quả nêu trên có sự đóng góp rất quan trọng của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã luôn nâng cao vai trò trách nhiệm của mình, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân thành phố. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi đánh giá cao sự đồng hành của Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong việc giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố. Tôi cũng xin trân trọng ghi nhận tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Thành phố đánh giá cao kết quả hoạt động và cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, đóng góp tích cực, to lớn của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng khóa 14 để giải quyết những vấn đề quan trọng của thành phố, đặc biệt là đã phối hợp cùng với các cơ quan Trung ương trong việc trình Quốc hội thông qua và ban hành Nghị quyết số 119 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri thành phố!

Đây là Kỳ họp cuối cùng của Hội đồng nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét, cho ý kiến để quyết định thông qua nhiều vấn đề quan trọng. Vì vậy, đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cần tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ các dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố sẽ ban hành trong Kỳ họp này, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật; cân nhắc đến tính khả thi, phát huy vai trò trách nhiệm giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng, nhất là việc cân đối vốn đầu tư công trung hạn, cần lựa chọn những công trình, dự án thật sự cần thiết, cấp bách, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải để đảm bảo nguồn lực khi triển khai thực hiện trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng của thành phố.

Kính thưa các quý vị

Từ nay cho đến Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, tôi đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cần tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; tiếp tục giám sát việc thi hành pháp luật và thực hiện các nghị quyết, cơ chế chính sách của Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành. Đặc biệt, cần tập trung phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 34 của Chính phủ quy định chi tiết về thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Tổng hợp những vấn đề lớn, nổi cộm được cử tri thành phố quan tâm, cần thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân của những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và rút ra những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2016-2021 để Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 hoạt động hiệu quả hơn, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của thành phố.

Thưa các quý vị đại biểu, thưa cử tri thành phố!

Một nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân thành phố hoạt động dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, sôi động và đổi mới sắp kết thúc. Tôi xin chúc mừng các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã hoàn thành trọng trách của mình, thể hiện đúng vai trò là người đại biểu nhân dân.

 Một lần nữa, xin thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, kính chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, các quý vị đại biểu và cử tri, nhân dân thành phố mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Kỳ họp thứ 17 của chúng ta thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

 

tin nổi bật

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tổng kết 10 năm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào ngày 30/6.

Tổ quốc luôn nhớ thương kiều bào, như bố mẹ thương nhớ những người con đi vắng

Phát biểu kết luận của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tại Hội nghị quán triệt và triển khai Kết luận 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169 của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, ngày 29/6.

Việt Nam chung tay cùng cộng đồng quốc tế vì đại dương xanh hòa bình và bền vững

Tối ngày 28/6, tại đầu cầu Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Chương trình cầu truyền hình trực tiếp "Khát vọng Đại dương xanh" do Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo thực hiện.

Thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam và Hungary

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thăm chính thức Hungary từ ngày 26 - 28/6.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Quốc hội Vương quốc Thái Lan

Nhân dịp Kỷ niệm 90 năm Quốc hội Vương Quốc Thái Lan (1932 - 2022), Tôi xin chúc mừng Ngài Chủ tịch, các vị Nghị sĩ và nhân dân Vương Quốc Thái Lan về những thành tựu đáng tự hào đã đạt được trong 90 năm qua.

Làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà khẳng định, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại diễn đàn kinh tế tuần hoàn 2022

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại diễn đàn kinh tế tuần hoàn 2022 diễn ra vào sáng ngày 28/6/2022.

Báo chí mạnh dạn tham gia giải quyết các vấn đề lớn của đất nước

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi gặp mặt báo chí của Thủ tướng Chính phủ nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, nông dân - nông thôn văn minh

Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sử dụng đất

Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Việt Nam - Campuchia nắm tay nhau gìn giữ hòa bình

Trân trọng giới thiệu diễn văn của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sáng 24/6 tại Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

Tỷ lệ các bộ, cơ quan ngang bộ ở Việt Nam có lãnh đạo chủ chốt là nữ đạt 50%

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn công tác Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu 2022 tại Thái Lan từ ngày 23-25/6.

Chủ tịch Quốc hội: Phải có Tư duy - Tầm nhìn - Trung thực - Trong sạch - Tinh tế

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận các cơ quan báo chí trong đó có 2 cơ quan báo chí chủ lực của Quốc hội là Báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã đóng góp một phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Quốc hội.