Phát biểu của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại kỳ họp thứ 17 HĐND TP

VietNamNet xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại kỳ họp thứ 17 HĐND TP nhiệm kỳ 2016 -2021.

Kính thưa đồng chí Trương Quang Nghĩa, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng khóa 14,

Kính thưa chủ tọa kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, các vị khách quý và toàn thể cử tri thành phố!

Trong không khí cả nước, thành phố đang tích cực nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chào mừng thành công của Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hôm nay, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc Kỳ họp thứ 17. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin gửi đến các vị đại biểu, các vị khách quý, cùng toàn thể cử tri nhân dân thành phố lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Chúc Kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp.

Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri!

Nhiệm kỳ 2016-2021, thành phố chúng ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh, nhất là phải tập trung khắc phục, xử lý theo các kết luận của Trung ương đã kéo dài nhiều năm. Trong bối cảnh đó, nhờ sự chỉ đạo, quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố với nhiều cách làm sáng tạo, chúng ta đã vượt qua được khó khăn, thách thức, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Một số thành tựu nổi bật nhiệm kỳ qua đã được khẳng định tại Nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố.

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại một số địa phương, gây nhiều tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội của cả nước và thành phố, tuy nhiên, Thành ủy, HĐND, UBND, cùng các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, trọng tâm là vừa phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khôi phục tăng trưởng kinh tế. Nhờ đó, kinh tế của thành phố được duy trì ổn định; thu hút đầu tư và một số ngành, lĩnh vực nhất là công nghệ cao đạt nhiều kết quả tích cực; nhiều công trình, dự án được tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; nhờ đó, tái khởi động lại nhiều dự án quan trọng, đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình động lực, trọng điểm.

Đặc biệt, thành phố đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quan trọng, như: Quyết định phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị định quy định chi tiết về thí điểm mô hình chính quyền đô thị; Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu; chấp thuận chủ trương cho phép nghiên cứu, lập đề án Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực. Những văn bản này là sự chuẩn bị công phu của cả nhiệm kỳ và cụ thể hóa Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, là cơ sở, công cụ hết sức quan trọng, tiếp thêm động lực và niềm tin cho Đà Nẵng bước vào giai đoạn lịch sử mới đầy thách thức, nhưng nhiều kỳ vọng phát triển, hướng tới tương lai, đóng góp vào sự phát triển không chỉ riêng cho Đà Nẵng mà còn cho cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri!

Có được kết quả nêu trên có sự đóng góp rất quan trọng của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã luôn nâng cao vai trò trách nhiệm của mình, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân thành phố. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi đánh giá cao sự đồng hành của Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong việc giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố. Tôi cũng xin trân trọng ghi nhận tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Thành phố đánh giá cao kết quả hoạt động và cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, đóng góp tích cực, to lớn của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng khóa 14 để giải quyết những vấn đề quan trọng của thành phố, đặc biệt là đã phối hợp cùng với các cơ quan Trung ương trong việc trình Quốc hội thông qua và ban hành Nghị quyết số 119 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri thành phố!

Đây là Kỳ họp cuối cùng của Hội đồng nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét, cho ý kiến để quyết định thông qua nhiều vấn đề quan trọng. Vì vậy, đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cần tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ các dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố sẽ ban hành trong Kỳ họp này, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật; cân nhắc đến tính khả thi, phát huy vai trò trách nhiệm giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng, nhất là việc cân đối vốn đầu tư công trung hạn, cần lựa chọn những công trình, dự án thật sự cần thiết, cấp bách, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải để đảm bảo nguồn lực khi triển khai thực hiện trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng của thành phố.

Kính thưa các quý vị

Từ nay cho đến Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, tôi đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cần tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; tiếp tục giám sát việc thi hành pháp luật và thực hiện các nghị quyết, cơ chế chính sách của Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành. Đặc biệt, cần tập trung phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 34 của Chính phủ quy định chi tiết về thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Tổng hợp những vấn đề lớn, nổi cộm được cử tri thành phố quan tâm, cần thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân của những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và rút ra những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2016-2021 để Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 hoạt động hiệu quả hơn, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của thành phố.

Thưa các quý vị đại biểu, thưa cử tri thành phố!

Một nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân thành phố hoạt động dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, sôi động và đổi mới sắp kết thúc. Tôi xin chúc mừng các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã hoàn thành trọng trách của mình, thể hiện đúng vai trò là người đại biểu nhân dân.

 Một lần nữa, xin thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, kính chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, các quý vị đại biểu và cử tri, nhân dân thành phố mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Kỳ họp thứ 17 của chúng ta thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

 

tin nổi bật

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại Hà Nội, ngày 3/10/2022.

Thanh niên hướng đến phương châm: Không tự ti - Giảm tự tôn - Luôn tự tin và Biết tự hào

VietNamNet giới thiệu bài phát biểu của Bí thư Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 2/10.

Phát triển nông nghiệp sinh thái, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị

Ở Việt Nam, một số mô hình nông nghiệp sinh thái đã được triển khai, đạt được thành công nhất định. Tuy nhiên, còn manh mún, chưa có sự liên kết hình thành các chuỗi giá trị, thiếu các tổ, nhóm nông dân, hợp tác xã nông nghiệp sinh thái.

Đổi mới, sáng tạo trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên từ Quảng Nam

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tập trung xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch nước: Người cao tuổi là rường cột của gia đình và cộng đồng

Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”.

Bộ trưởng Tô Lâm gửi Thư chúc mừng lực lượng Công nghệ thông tin CAND

Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã có Thư chúc mừng gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công nghệ thông tin Công an nhân dân qua các thời kỳ.

Làm ngời sáng thêm phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ CAND

Bộ trưởng Công an Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác ứng phó với bão số 4 vừa qua.

Phát biểu của ông Trần Thanh Mẫn tại Liên hoan hữu nghị Nhân dân Lào - Việt Nam

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Liên hoan hữu nghị Nhân dân Lào - Việt Nam lần thứ V diễn ra ngày 28/9/2022 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Một số giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người tỉnh Sơn La

Đảng bộ tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều chủ trương để lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa. Sự nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh có bước phát triển toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đầu tư đúng tầm cho nghiên cứu cơ bản - Nhân tố nền tảng tạo đột phá phát triển KHCN

Việt Nam là một trong 10 quốc gia khởi xướng và đồng tác giả Sáng kiến Năm Quốc tế về khoa học cơ bản vì sự phát triển bền vững.

Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi làm việc của Thủ tướng với PVN

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi làm việc của Thủ tướng với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN vào ngày 11/9/2022.

Toàn văn thông cáo báo chí kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn thông cáo kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra trong các ngày 23 và 26/9, dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

‘Chúng ta đang đứng trước thời khắc bước ngoặt của lịch sử’

Ngày 24/9, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ), New York, Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung Cấp cao Đại hội đồng LHQ Khoá 77.

Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc, để nền văn hiến Việt Nam rạng danh muôn thuở

Tối 24/9, tại Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng.

Không 'hy sinh' tiến bộ, công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần

Bài phát biểu của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh tại phiên họp “Thúc đẩy thương mại bao trùm” trong khuôn khổ Hội nghị Tác động của Phát triển bền vững do Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức (New York, Mỹ) ngày 23/9.