Phát biểu của Bí thư tỉnh Bình Định tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

VietNamNet xin trích dẫn bài phát biểu kết luận của ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XX) ngày 13/4.

- Thưa các đồng chí đại biểu các ban Trung ương Đảng;

- Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;

 - Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị!

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 8   Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX (mở rộng) đã hoàn thành chương trình đề ra. Hội nghị đã biểu thị sự nhất trí cao với dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022; tập trung phân tích, đánh giá, xem xét toàn diện những kết quả đạt được, các mặt khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời, bổ sung nhiều nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong quý II cũng như cả năm 2022. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí và kết luận một số nội dung của Hội nghị như sau:

Trên cơ sở đánh giá khách quan và toàn diện, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí cho rằng: Quý I/2022, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn   diễn biến phức tạp cùng với những biến động bất lợi của giá cả, thị trường, biến đổi khí hậu… gây ra nhiều khó khăn, thách thức cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của    Trung ương, của Tỉnh ủy, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương,      của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,43%, công nghiệp và xây dựng tăng 7,37% (riêng công nghiệp tăng 7,94%), dịch vụ tăng 7,06%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 11,17%; ước tính tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 6,5 %, thu ngân sách đạt 4.037,9 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ. Các hoạt động của đời sống xã hội dần bước vào trạng thái “bình thường mới”. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của Nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, khó khăn như trong Dự thảo đã đề cập, đó là: Sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp; giá cả nhiều loại hàng hóa, nhất là nguyên, nhiên vật liệu có xu hướng tăng cao làm gia tăng chi phí sản xuất, vận chuyển... Công tác thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài gặp nhiều khó khăn. Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với cùng kỳ. Tình trạng lấn chiếm đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, tình trạng ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức tạp. Việc tổ chức dạy và học trong điều kiện dịch Covid-19 còn lúng túng, ảnh hưởng đến chất lượng ở một số cấp học, địa phương. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa có mặt còn hạn chế. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của người dân có lúc, có nơi chưa thật sâu sát, kịp thời…

 Thưa các đồng chí!

Trong những tháng tới, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp; tình hình biến động giá cả, thị trường và những diễn biến bất lợi của thời tiết sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến sản xuất, đời sống Nhân dân. Để khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí với nhiệm vụ, giải pháp được trình bày trong Dự thảo báo cáo. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kịp thời, toàn diện, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành chức năng. Tăng cường nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đảm bảo năng lực phòng, chống dịch cho các cấp, đặc biệt là tuyến cơ sở, hạn chế đến mức thấp nhất số ca chuyển nặng, ca tử vong. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin đồng thời rà soát, chuẩn bị kế hoạch triển khai tiêm vắc xin cho trẻ em đảm bảo tuyệt đối an toàn.

2. Tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, quy hoạch trên các lĩnh vực nhằm triển khai có hiệu quả các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Khẩn trương hoàn thành công tác lập Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. 

3. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho     các doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. Rà soát, phối hợp, hỗ trợ, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã đăng ký trên địa bàn, đặc biệt là Dự án Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định, Dự án Khu liên hợp gang thép và Bến cảng Long Sơn Phù Mỹ và các dự án năng lượng tái tạo. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư, tập trung kêu gọi các dự án sản xuất công nghiệp công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa.

Tập trung hoàn tất thủ tục và tổ chức khởi công các dự án đầu tư công trọng điểm Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua, nhất là trên các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục. Chỉ đạo quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo theo kế hoạch. Rà soát, sửa đổi các chính sách đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh. 

4. Chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, đề án thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị… Duy trì phát triển toàn diện sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; tập trung chỉ đạo sản xuất thắng lợi các vụ còn lại trong năm. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ ngư dân và các giải pháp phát triển nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản bền vững, hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; chú trọng công tác bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt công tác dự báo và phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. 

5. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thu chi ngân sách. Tập trung chỉ đạo rà soát các nguồn thu, vừa nuôi dưỡng, phát triển nguồn, vừa chống thất thu ngân sách, đảm bảo nhu cầu chi theo kế hoạch. Chú trọng thực hiện tiết kiệm chi ngân sách; chống lãng phí, thực hiện cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp bách.

6. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao và các sự kiện      chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn đảm bảo trang trọng, tiết kiệm,       an toàn. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; tổ chức dạy và học linh hoạt, đảm bảo hoàn thành khung kế hoạch   thời gian năm học 2021 - 2022 theo quy định. Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác    nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào    sản xuất và đời sống. Tiếp tục củng cố, kiện toàn mạng lưới khám, chữa bệnh, nhất là hệ thống y tế cơ sở; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách với người có công. Triển khai có hiệu quả các dự án, chương trình về đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.

7. Chỉ đạo tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tập trung quyết liệt nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là trên lĩnh vực thu hút, triển khai các dự án đầu tư, sản xuất - kinh doanh. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của    chính quyền các cấp; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước.

8. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - quân sự năm 2022; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy, nổ; kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

9. Tập trung theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận và tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh; đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc, kích động, chống phá của các thế lực thù địch kịp thời và hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII      về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng Đề án quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy, các chức danh cán bộ chủ chốt của đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng công tác phát triển đảng viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022.

10. Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong thực hiện công tác dân vận. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường đối thoại trực tiếp giữa    người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân; giải quyết kịp thời    đơn thư khiếu nại, tố cáo và những bức xúc, kiến nghị của nhân dân. Phát huy     vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đại hội Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thưa các đồng chí!

Công việc từ nay đến cuối năm 2022 là rất lớn, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và những diễn biến phức tạp khó dự đoán của tình hình thế giới, trong nước, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành đoàn thể, nhất là người dứng đầu cần tăng cường trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị những tháng còn lại của năm 2022, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu trong năm, tạo đà cho những năm tiếp theo.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố kết thúc phiên họp mở rộng Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 08, sau đây Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ họp phiên nội bộ để thực hiện các quy trình công tác cán bộ. 

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!

tin nổi bật

Thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam và Hungary

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thăm chính thức Hungary từ ngày 26 - 28/6.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Quốc hội Vương quốc Thái Lan

Nhân dịp Kỷ niệm 90 năm Quốc hội Vương Quốc Thái Lan (1932 - 2022), Tôi xin chúc mừng Ngài Chủ tịch, các vị Nghị sĩ và nhân dân Vương Quốc Thái Lan về những thành tựu đáng tự hào đã đạt được trong 90 năm qua.

Làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà khẳng định, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại diễn đàn kinh tế tuần hoàn 2022

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại diễn đàn kinh tế tuần hoàn 2022 diễn ra vào sáng ngày 28/6/2022.

Báo chí mạnh dạn tham gia giải quyết các vấn đề lớn của đất nước

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi gặp mặt báo chí của Thủ tướng Chính phủ nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Việt Nam - Campuchia nắm tay nhau gìn giữ hòa bình

Trân trọng giới thiệu diễn văn của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sáng 24/6 tại Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

Tỷ lệ các bộ, cơ quan ngang bộ ở Việt Nam có lãnh đạo chủ chốt là nữ đạt 50%

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn công tác Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu 2022 tại Thái Lan từ ngày 23-25/6.

Chủ tịch Quốc hội: Phải có Tư duy - Tầm nhìn - Trung thực - Trong sạch - Tinh tế

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận các cơ quan báo chí trong đó có 2 cơ quan báo chí chủ lực của Quốc hội là Báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã đóng góp một phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Quốc hội.

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 16 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

VietNamNet giới thiệu toàn văn Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 16 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ 20 đến ngày 22/6/2022 tại Hà Nội.

Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Tối ngày 21/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI năm 2021, Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng.

Phát huy vai trò báo chí cách mạng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hơn lúc nào hết, các cơ quan báo chí, người làm báo cả nước cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng của Đảng, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang với gần 100 năm xây dựng và phát triển...

'Quy hoạch' sự thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc cho ĐSBCL

Thông qua tổ chức triển khai Quy hoạch đồng vùng ĐBSCL, người dân trong vùng sẽ có cuộc sống hạnh phúc, tràn ngập nụ cười, được thụ hưởng những dịch vụ công tốt nhất từ y tế đến giáo dục, có việc làm, thu nhập và chất lượng cuộc sống cao hơn.

Phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng ĐBSCL

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thời kỳ 2021-2030 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 21/6 tại Cần Thơ.

Thư ngỏ gửi các nhà báo thân quen!

Đón chào ngày 21 tháng 6 nhiều ý nghĩa và tràn đầy năng lượng tích cực, mến chúc Quý Nhà báo ngày càng đến gần hơn trái tim của Bà con Nông dân!

Xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa

Phát biểu của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại Lễ phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”, ngày 21/6.