Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Kính thưa các đồng chí đại biểu và toàn thể đại hội!

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị “Về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, hơn 4 tháng qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành Đại hội Đảng bộ cơ sở theo quy định. Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, với sự tập trung cao trí tuệ của toàn Đảng bộ; được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, hôm nay, trong niềm hân hoan phấn khởi của toàn Đảng bộ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 long trọng khai mạc.

Trước hết thay mặt cho Đoàn Chủ tịch xin gửi tới các đồng chí đại biểu lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa tất cả các đồng chí!

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần này diễn ra trong không khí sôi nổi của cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh nhà thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ủy Quân sự tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và sự nỗ lực không ngừng phấn đấu vươn lên của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vu trang tỉnh; các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra đã hoàn thành. Chúng ta có trách nhiệm tiếp tục giữ vững và phát huy những thành quả đó. Nhưng điều quan trọng là chúng ta cần phải thấy rõ, thấy hết những yếu kém, hạn chế còn tồn tại; dự báo được những khó khăn, thách thức trong thời gian đến, để từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” làm nòng cốt xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc trong tình hình mới”.

Đồng thời, tại Đại hội này chúng ta có nhiệm vụ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh; thảo luận, tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, Quân khu, dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV.

Tại Đại hội này, bầu cử là một nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành công của Đại hội, tôi đề nghị mỗi đại biểu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, phát huy dân chủ, sáng suốt, lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn và tín nhiệm, đủ trí tuệ, bản lĩnh, năng lực và phẩm chất để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ mới đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, phù hợp với cơ cấu, làm hạt nhân lãnh đạo để góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Quân sự tỉnh tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính thưa các đồng chí.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong lực lượng vũ trang tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thành công của Đại hội có ý nghĩa quyết định đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đang hướng về và đặt trọn niềm tin vào Đại hội. Vì vậy, tôi mong rằng, mỗi đại biểu phải nêu cao trách nhiệm trước Đảng bộ, phát huy trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, thảo luận nghiêm túc, đóng góp nhiều nhất cho sự thành công của Đại hội. Đại hội lần thứ XV Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 nhất định phải là Đại hội của dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới.

Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin long trọng tuyên bố khai mại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Kính chúc các đồng chí đại biểu sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Theo báo Gia Lai