Kính thưa đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương; Thưa Chủ tọa kỳ họp, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16; Thưa toàn thể cử tri và nhân dân thành phố!

Hôm nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành kỳ họp thứ nhất – Kỳ họp có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng, mở đầu cho các hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tôi trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã tới dự kỳ họp, dành sự quan tâm sâu sát đến Hội đồng nhân dân thành phố, xin gửi tới các đồng chí đại biểu Trung ương và thành phố, cử tri thành phố lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Đặc biệt, tôi trân trọng chúc mừng 9 vị đại biểu Quốc hội và 67 vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã được cử tri tín nhiệm trong kỳ bầu cử vừa qua; chúc kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu tại kỳ họp.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công rất tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, thực sự là ngày hội của nhân dân thành phố Cảng, đóng góp quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử diễn ra trên cả nước. Với tỷ lệ 99,78% tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu (cao hơn kỳ bầu cử năm 2016 là 0,31%), cử tri thành phố đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với việc xây dựng cơ quan quyền lực nhà nước các cấp của thành phố và đất nước. Trong bối cảnh đất nước và thành phố chúng ta đang phải căng sức phòng, chống đại dịch Covid-19, thành công của cuộc bầu cử đã khẳng định sự ổn định vững chắc về chính trị trên địa bàn thành phố; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự phối hợp hết sức tích cực, chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, nhất là sự nỗ lực phấn đấu của các đơn vị bầu cử từ thành phố đến cơ sở trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đồng thuận cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệt liệt biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực, quyết tâm khác phục khó khăn của các cấp, các ngành, các cơ quan trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố đã đóng góp quan trọng cho thành công của cuộc bầu cử.

Thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí!

Chúng ta đã bước vào một giai đoạn có nhiều cơ hội, song cũng có vô vàn khó khăn, thách thức, đặc biệt là những tác động của dịch bệnh COVID-19 đã và đang ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân. Nhiệm vụ đặt ra phía trước đối với toàn hệ thống chính trị của thành phố là hết sức nặng nề, do đó, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng cần đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất. Trong đó, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân và từng cá nhân các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16 cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, thẳng thắn và cầu thị, tích cực thực hiện vai trò, trách nhiệm của người đại biểu để xứng đáng với sự tin cậy và mong mỏi của cử tri thành phố.

Hội đồng nhân dân thành phố trong nhiệm kỳ cần làm tốt 2 chức năng cơ bản là: (1) Quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát triển thành phố; (2) Thực hiện quyền giám sát theo quy định.

Với tinh thần đó, tôi xin trao đổi một số nội dung sau đây:

Trước hết, đây là kỳ họp đầu tiên của Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, với những nội dung hết sức quan trọng, liên quan đến việc xác lập tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền thành phố trong suốt nhiệm kỳ. Tại kỳ họp này, sẽ tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố theo luật định, nhằm xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, bảo đảm hoạt động hiệu quả trong thời gian tới.

Các đồng chí được giới thiệu để bầu vào các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố là những đồng chí đáp ứng được đầy đủ yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, có chuyên môn đào tạo phù hợp, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc chung, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có quá trình rèn luyện, phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là những đồng chí đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất giới thiệu và được Trung ương đồng ý phê duyệt.

Với ý nghĩa đó, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, chọn lựa để bầu được người có đức, có tài, có năng lực để đảm đương, gánh vác các trọng trách trong bộ máy của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; qua đó khẳng định vai trò, trọng trách rất lớn của bộ máy chính quyền trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Đại biểu dự kỳ họp.

Hai là, ngay sau kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố, Chương trình hành động, Quy chế làm việc của Thành ủy để quyết định và ban hành các nghị quyết của Hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có tính khả thi cao, đúng quy định pháp luật. Đồng thời Hội đồng nhân dân thành phố cần bảo đảm thực hiện tốt chức năng quyết định và giám sát hiệu quả việc thực thi pháp luật, việc thực hiện các nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành.

Với chức trách của người đại biểu dân cử, mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cần tích cực trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng hoạt động, gần dân, hiểu dân hơn và bám sát cơ sở nhiều hơn; chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức tốt hơn các hoạt động giám sát, đổi mới việc tiếp xúc cử tri, sớm phát hiện những vấn đề vướng mắc và có các giải pháp, đề xuất hiệu quả thiết thực.

Ba là, đối với hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, ở thời điểm đầu nhiệm kỳ, có trọng trách hết sức lớn lao, với nhiều nhiệm vụ quan trọng và cấp bách cần phải làm ngay, trong đó, phải quyết tâm thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt chủ đề năm 2021 “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị-Xây dựng nông thôn kiểu mẫu“.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trên, Ủy ban nhân dân thành phố cần chủ động, quyết tâm khắc phục những khó khăn, tồn tại, tích cực nghiên cứu xử lý các trở lực đối với sự phát triển của thành phố, để Hải Phòng sẽ trở thành một trong những thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đây cũng chính là mục tiêu hướng tới nhằm hiện thực hóa các yêu cầu chỉ đạo của Nghị quyết số 45-NQ/TƯ mà Bộ Chính trị dành cho thành phố chúng ta trong giai đoạn tới.

Thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí!

Năm 2021, đánh dấu sự khởi đầu hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026, với nhiều thời cơ và không ít thách thức; nhiệm vụ đặt ra phía trước hết sức quan trọng, cấp bách và nặng nề. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tin tưởng rằng các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo với tâm huyết và trách nhiệm của mình sẽ có những cống hiến, đóng góp trí tuệ, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, giúp Hội đồng nhân dân thành phố có những quyết sách, chủ trương, giải pháp đúng đắn, phát huy sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và cử tri, góp phần cùng thành phố sớm hoàn thành khát vọng phát triển trong nhiệm kỳ mới. Một lần nữa, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, xin kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý và cùng toàn thể cử tri và nhân dân thành phố sức khỏe, hạnh phúc và thành công.