Kính thưa Tỉnh ủy,

Thưa các vị đại biểu tham dự Hội nghị.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa và chương trình công tác của Tỉnh ủy năm 2021, hôm nay Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 7 khóa XVIII để thảo luận, cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Tỉnh ủy viên và toàn thể quý vị đại biểu đã đến dự Hội nghị của chúng ta ngày hôm nay.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang chung sức đồng lòng, vừa tích cực phòng, chống dịch COVID-19, vừa nỗ lực phục hồi kinh tế xã hội, phấn đấu đạt ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.

Để có cơ sở tiếp tục thực hiện nhiều công việc quan trọng của tỉnh trong thời gian tới, tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 sẽ thảo luận, cho ý kiến và xem xét thông qua các nội dung như sau:

1. Về công tác phòng chống dịch COVID-19

Tỉnh ủy sẽ nghe Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh báo cáo tình hình công tác phòng, chống COVID-19 trong thời gian qua và dự kiến kế hoạch Thích ứng an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh sau ngày 01/10/2021.

Kế hoạch lần này đã được lấy ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy 02 lần trước khi báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở nội dung báo cáo và xin ý kiến về chủ trương của Tỉnh ủy hôm nay, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện, kịp thời ban hành và triển khai trong thời gian tới.

2. Về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 và các năm tiếp theo

Trong 9 tháng đầu năm 2021 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, nhưng chúng ta vẫn linh hoạt trong các biện pháp phòng, chống dịch, duy trì hoạt động của các khu, cụm công nghiệp, các công trình trọng điểm, hỗ trợ bà con nuôi trồng thủy sản, không để gián đoạn…; một số chỉ tiêu kinh tế của tỉnh vẫn có tăng trưởng dương; công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng được giữ vững, là tiền đề quan trọng để từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong 3 tháng cuối năm 2021 cũng như trong những năm tiếp theo.

Theo chương trình công tác năm, Tỉnh ủy sẽ thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Bên cạnh đó, cũng tại Hội nghị lần này, Tỉnh ủy sẽ thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 11/KL-TW, ngày 13/7/2021 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025

Đây là những nội dung rất quan trọng, cần phát huy ý kiến, trí tuệ của tập thể để nhanh chóng khôi phục kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Chính vì vậy, rất mong các đồng chí trên cơ sở nghiên cứu tài liệu, thực tiễn tình hình ở địa phương để tham gia ý kiến, tập trung vào những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, trọng tâm để giải quyết hiệu quả những khó khăn có thể nói là chưa từng có mà tỉnh đang gặp phải, nhất là trong thời gian tới chúng ta xác định “sống thích ứng an toàn với COVID-19”.

Trên cơ sở kết quả thảo luận tại Hội nghị này, Tỉnh ủy sẽ xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm và định hướng một số nhiệm vụ cần quan tâm trong thời gian tới để Ban cán sự đảng UBND tỉnh tập trung triển khai thực hiện.

3. Về Nghị quyết chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Chuyển đổi số là chủ trương đã được ghi nhận trong nhiều văn kiện, nghị quyết của Đảng, nhất là trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng sâu sắc tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, không chỉ của tỉnh Khánh Hòa mà còn ở tầm quốc gia và thế giới; làm thay đổi cách sống, thói quen, sinh hoạt của người dân, thay đổi nhận thức và hành động của các cơ quan công quyền. Trên thực tế, chúng ta thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 như trong thời chiến, công tác quản lý nhà nước cũng phải thực hiện trong điều kiện hết sức đặc biệt, nhiều việc phải thực hiện trực tuyến. Qua đó, chúng ta thấy tầm quan trọng của việc lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành dựa trên cơ sở dữ liệu, trên các phân tích thực chứng, trên các nền tảng giải pháp công nghệ. Thời gian tới đây, khi chúng ta xác định “Sống thích ứng an toàn với COVID-19” thì việc chuyển đổi số để quản lý, xây dựng cơ chế vận hành xã hội không chỉ là nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, tổ chức mà còn là yêu cầu đổi mới trong các cơ quan nhà nước. Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chuẩn bị kỹ, cho ý kiến nhiều lần về Nghị quyết chuyển đổi số của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hôm nay, xin trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến, nhất là về mục tiêu, các định hướng, lĩnh vực, địa bàn trọng tâm cần thực hiện chuyển đổi số trong thời gian tới để hiện thực hóa chủ trương, chính sách của Đảng và yêu cầu thực tiễn đặt ra.

4. Về Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Trên cơ sở Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực tế công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến nhiều lần về dự thảo Quy chế làm việc (bổ sung) của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; hôm nay, theo Chương trình công tác, xin trình Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

5. Thực hiện Quy chế làm việc và quy định của Đảng, Tỉnh ủy sẽ xem xét, cho ý kiến vào Báo cáo một số hoạt động trọng tâm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy từ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6 đến Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 và thực hiện chất vấn trong Đảng.

Theo chương trình công tác năm 2021, tại Hội nghị này Tỉnh ủy sẽ xem xét, thông qua Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040. Tuy nhiên, để bảo đảm đồ án có tính khả thi cao, sát với tình hình thực tế, tạo đột phá cho thành phố Nha Trang phát triển bền vững trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chủ trì tổ chức các hội nghị để phản biện Đồ án này. Sau đó, sẽ tiếp tục hoàn thiện, trình Thường trực Ban Chỉ đạo quy hoạch tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước        khi trình Tỉnh ủy xem xét, thông qua tại một phiên họp trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 hôm nay dự kiến tập trung làm việc trong một ngày. Với nhiều nội dung quan trọng, đề nghị Hội nghị tập trung, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, đóng góp những ý kiến sâu sắc vào các vấn đề trọng tâm xin ý kiến và các vấn đề khác mà các đại biểu quan tâm liên quan đến nội dung Hội nghị.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố Khai mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.