Phật giáo Hòa Hảo kiên trì vì Đạo pháp, vì Dân tộc

Trong bối cảnh tôn giáo Việt Nam hội nhập quốc tế, Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo luôn đồng hành cùng với dân tộc và kiên trì thực hiện đường hướng vì Đạo pháp, vì Dân tộc.

- Trong bối cảnh tôn giáo Việt Nam hội nhập quốc tế, Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo luôn đồng hành cùng với dân tộc và kiên trì thực hiện đường hướng vì Đạo pháp, vì Dân tộc.

Sau năm 1975, đất nước hòa bình, thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hầu hết tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) đều đã vâng nghe và phụng hành nghiêm cẩn lời giáo huấn của Đức Tôn sư, phấn khởi tin tưởng tự hào về một tiền đồ tươi sáng của Đất nước, Đạo pháp và dân tộc; tích cực góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước làm cho nước nhà “trở nên cường thịnh”, tiến bộ, dân chủ văn minh.

Từ ý thức nhập thế, vị nhân sinh, tín đồ PGHH cư sĩ tại gia, trong cuộc sống thường nhật đã luôn cố gắng cần kiệm, sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chơn chất, tham gia tất cả mọi sinh hoạt đời thường, ở mọi lúc mọi nơi hầu như đều có thể là đạo tràng của họ.

Điều này có thể giải thích rõ lý do vì sao người tín đồ PGHH đã nhiệt liệt hưởng ứng các phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thâm canh tăng vụ, làm đê bao; tích cực làm từ thiện xã hội, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa.

Bước vào giai đoạn đổi mới, hội nhập quốc tế, các giá trị giáo dục tích cực của giáo lý PGHH ngày càng được phát huy. 
 
Giáo hội PGHH mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức giáo lý và kỹ năng thực hành đạo sự do Ban Trị sự Trung ương tổ chức, hầu hết các vị Trị sự viên, Giáo lý viên, chức việc, nhân viên từ Trung ương đến cơ sở đều nắm vững vàng giáo lý, giáo luật, thực hiện đúng phương hướng hành đạo và phù hợp với pháp luật hiện hành. Kiến thức và tầm nhìn về một thế giới đa cực được mở rộng, từ đó trách nhiệm của các vị ngày càng được nâng cao hơn đối với việc đền ơn đất nước, một trong tứ đại trọng ân, nhất là trong giai đoạn đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay.

Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết lương giáo, đạo đời; ý thức cảnh giác đối với kẻ xấu; tích cực vận động đồng đạo ngày càng làm tốt hơn nghĩa vụ công dân và bổn phận tín đồ, ghi nhớ lời dạy của Đức Tôn sư: “Hãy tùy tài tùy sức nỗ lực hy sinh cho xứ sở. Thảng như không đủ tài lực đảm đương việc lớn… ta phải ráng tránh đừng làm việc sơ xuất đến đỗi làm cho nước nhà đau khổ và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất nước. Đó là ta đền ơn cho đất nước vậy” (Quyển 6-1945).

Đạo sự từ thiện xã hội của Giáo hội PGHH chính là nét đặc trưng của giáo pháp “Học Phật-Tu Nhân”, tại gia cư sĩ; là sự thể hiện lòng nhân ái, tình yêu thương con người trong đạo đức truyền thống của dân tộc.

Các hoạt động có hiệu quả mà cả xã hội đồng tình ủng hộ và đánh giá cao là: cất hàng ngàn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương; xây cầu treo, cầu bê tông nông thôn; tu bồi rải cát lộ nông thôn; lập trại hòm miễn phí; tặng quà đồng bào nghèo vui xuân; cứu trợ lũ lụt thiên tai; hỗ trợ bệnh nhân mổ mắt; xe đưa rước bệnh nhân nghèo cấp cứu; tham gia hiến máu nhân đạo; lập tổ phục vụ cơm cháo nước miễn phí tại các bệnh viện và trường học; sưu tầm thuốc Nam, chế biến thảo dược; mua đất lập nghĩa địa; tặng sách vở, học bổng cho sinh viên, học sinh nghèo hiếu học; vận động xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư; tham gia quỹ vì người nghèo, vòng tay nhân ái; nắm gạo tình thương; tặng quà các hộ chính sách; động viên thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự; ủng hộ quỹ chất độc da cam, bệnh nhân AIDS… trị giá hàng trăm tỷ đồng, góp phần vào công cuộc an sinh xã hội từng bước tiến vững chắc vào nền kinh tế của khu vực và thế giới.

Tổng kết 4 chương trình đạo sự trọng tâm qua 3 nhiệm kỳ kể từ năm 1999 đến nay đã nói lên tấm lòng và nội năng trì hành hạnh tu phước của người tín đồ PGHH. Sự phát triển vượt trội năm sau cao hơn năm trước cho thấy công dụng không thể thiếu của đạo lý tôn giáo đối với cộng đồng xã hội. Toàn nhiệm kỳ I, hoạt động từ thiện xã hội đem lại hữu ích cho nhân sinh là 22.34 tỉ đồng, đến cuối nhiệm kỳ III đã đạt được 734.44 tỉ đồng (tăng gấp 32,8 lần).

Hoạt động phổ truyền giáo lý đã có tác động tích cực trong thực tiễn, nâng dần trí đạo và tâm đạo, làm cho tâm trí dung thông, giúp mỗi tín đồ hiểu đúng, hành đúng giáo pháp “Học Phật-Tu Nhân”, tự mình “phát hiện những đức tánh cao cả và thực hành trên thiệt tế” góp phần tích cực vào quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường sức đề kháng trước những tác động của môi trường.

Trong nhiệm kỳ I tổ chức thuyết giảng ở chùa và ngoài cơ sở thờ tự là 145 lần với 160.000 người dự, đến cuối nhiệm kỳ III thuyết giảng ở chùa và ngoài cơ sở thờ tự là 5.815 lần với 826,780 người dự (tăng gấp 40 lần). Nhiệm kỳ I mở được 30 lớp Bồi dưỡng giáo lý căn bản cho 6.377 học viên tham dự, đến cuối nhiệm kỳ III mở được 169 lớp với 20.770 người dự (tăng gấp 5,6 lần so với cùng kỳ).

Thông qua hệ thống hoạt động của các Ban Kiểm soát từ Trung ương đến sơ sở, Ban Trị sự Trưng ương lấy việc thực hiện các chương trình hoạt động của các phòng, ban và BTS các cấp theo Hiến chương Giáo hội làm trọng tâm; lấy việc tích cực đấu tranh, hạn chế đẩy lùi các biểu hiện sai lệch tôn chỉ hoặc lợi dụng danh nghĩa đạo vi phạm Hiến chương, đường hướng hành đạo “vì Đạo pháp-vì Dân tộc” làm mục tiêu hàng đầu.

Kịp thời phát hiện và xử lý theo đúng tôn chỉ, giáo lý, Hiến chương và luật pháp các biểu hiện gây mất đoàn kết trong nội bộ đạo và ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc. Phát hiện, phát huy những gương sống “tốt đời, đẹp đạo” để tín đồ học tập làm theo; đồng thời tổ chức tuyên dương công đức và tìm kiếm, tiến cử nhân tài phục vụ cho Đạo lẫn Đời. Quan hệ hữu nghị, hợp tác, trong sáng, đoàn kết với các tôn giáo bạn trong thời kỳ hội nhập quốc tế vì lợi ích cộng đồng, trên cơ sở phù hợp chính sách pháp luật. Trải qua 3 nhiệm kỳ, tổ chức Giáo hội PGHH ngày được củng cố, kiện toàn tổ chức, phát huy nội lực, xiển dương chánh pháp theo đường hướng “vì Đạo pháp, vì Dân tộc”.

Giáo pháp “Học Phật-Tu Nhân” của PGHH bắt nguồn từ văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc đã và đang đi vào lòng tín đồ trong cuộc sống. Tôn chỉ hành đạo quy nguyên Phật pháp, canh tân giáo điều đang duyên hợp trong từng hoàn cảnh khác nhau đối với người dân lao động (PGHH) thời đổi mới và sự phát triển của cơ chế thị trường. Tính nhân dân trong giáo lý PGHH ngày càng thể hiện rõ nét, góp phần không nhỏ vào quá trình tu nhân, tích đức, hành thiện giúp đời vô vị lợi của người tín đồ PGHH hiện nay.
 
Có thể nói, toàn bộ nhận thức, tư tưởng đến thái độ, hành vi tu rèn ứng xử hiện nay của người tín đồ PGHH trong thực tiễn (ngày càng làm tốt hơn nghĩa vụ công dân và bổn phận tín đồ) chủ yếu đều xuất phát từ ý chỉ của Đức Huỳnh Giáo Chủ. “Giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời” (Thức tỉnh một tín đồ) bằng mọi biện pháp, chính là một hạnh tu: hạnh tu phước mà mỗi tín đồ luôn trì hành trong cuộc sống, góp phần an sinh xã hội trên bước đường công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

Trên cơ sở lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, tín đồ PGHH đã không ngừng phát huy để gây dựng thêm những con người đầy lòng nhân ái với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn toàn phù hợp với công cuộc đổi mới, hội nhập, xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.

Trong bối cảnh tôn giáo Việt Nam hội nhập quốc tế, Giáo hội PGHH luôn đồng hành cùng với dân tộc và kiên trì thực hiện đường hướng vì Đạo pháp, vì Dân tộc. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng: bằng tất cả sự phấn đấu “nỗ lực hy sinh cho xứ sở” theo lời dạy của Đức Giáo Chủ, chắc chắn tôn giáo Hòa Hảo sẽ thực sự xứng đáng là một tổ chức tôn giáo nội sinh, một lực lượng xã hội văn hóa tâm linh, góp phần lành mạnh hóa nhân tâm, sự tiến bộ xã hội và tất yếu phục vụ lợi ích của dân tộc, của đất nước.

Th.S: Nguyễn Huy Diễm
Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương GH PGHH

tin nổi bật

'Nhà bà Nữ' của Trấn Thành đạt doanh thu không tưởng sau 4 ngày Tết

Chính thức ra rạp từ mùng 1 Tết Quý Mão, tính đến chiều ngày mùng 4 Tết, phim 'Nhà bà Nữ' của Trấn Thành đã cán mốc doanh thu 100 tỷ.

NSƯT Chí Trung, MC Thảo Vân lên tiếng khi Táo Quân 2023 bị chê nhạt

Chia sẻ với Dân trí, NSƯT Chí Trung cho hay, dàn nghệ sĩ tham gia Táo Quân đều là những người làm nghệ thuật nhiều năm nên họ đã "miễn nhiễm" với những lời khen chê của khán giả.

Xuân Bắc hay khán giả, ai mới là người 'ăn cháo đá bát'?

Khi các ý kiến khen chê dành cho Táo Quân 2023 chưa kịp lắng xuống thì chính Xuân Bắc, người đóng vai Nam Tào, lại tiếp tục đổ dầu vào lửa với bài viết gây tranh cãi.

NSND Công Lý khóc vì không có tiền cho con trai du học

MC Thảo Vân chia sẻ khoảnh khắc xúc động khi con trai Gia Bảo đến hỏi thăm sức khoẻ, chúc Tết ông bà nội và bố.

Phim của sao gốc Việt đánh bại Brad Pitt dẫn đầu đề cử Oscar 2023

Nam diễn viên gốc Việt Quan Kế Huy từng đánh bại Brad Pitt ở Quả cầu vàng 2023 tiếp tục có tên ở đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Oscar 2023.

Huyền thoại Tom Hanks bị réo tên 2 lần ở đề cử Mâm xôi vàng

Nếu như nam chính Austin Butler được đề cử Oscar nhờ 'Elvis' thì Tom Hanks lại nhận đề cử Mâm xôi vàng cho Nam diễn viên phụ dở nhất khi vào vai ông bầu của Elvis Presley.

Juky San múa cột trước 6 chàng trai đẹp trong MV quay 13 lần

Trong MV one shot (một lần quay) "Em là coffee", ca sĩ Juky San thực hiện màn múa cột trong gần 15 giây.

Diễn viên Cát Tường: Tính cách tạo ra thị phi, chờ tình yêu tuổi 45

Cát Tường nói chị vẫn khao khát được yêu. Nữ nghệ sĩ cũng nhận sai khi tính cách thẳng thắn của mình đã ít nhiều tạo ra những thị phi.

Ước vọng về một thánh đường nghệ thuật để Việt Nam tự hào với bè bạn

Năm mới Quý Mão 2023 được các nghệ sĩ đón nhận với biết bao kỳ vọng về một không gian văn hóa tầm vóc, nơi họ được thăng hoa trong sáng tạo và nghệ thuật được Nhà nước đầu tư bài bản.

Gia đình Khánh Thi hạnh phúc, Chi Pu nóng bỏng du lịch Bali

Gia đình nhà kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển ra Hà Nội đón Tết. Chi Pu lên đồ nóng bỏng trong chuyến du lịch khai xuân tại Bali.

Hà Tăng, Hà Hồ và dàn mỹ nhân Việt tình tứ cùng chồng du xuân

Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà, Tóc Tiên, Hồ Ngọc Hà, Đỗ Mỹ Linh, Thuý Vân... đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc, sánh đôi bên ông xã những ngày đầu năm mới.

Những chú mèo đắt đỏ, đáng yêu được sao Việt cưng chiều

Dù bận rộn công việc nhưng nhiều nghệ sĩ Việt như Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Bảo Anh, Phương Ly... vẫn dành thời gian chăm sóc thú cưng.

'Ông trùm làng hài Tết' viên mãn bên vợ trẻ kém 9 tuổi cùng 3 con

Mới lấy nhau, vợ đạo diễn Trần Bình Trọng thể hiện tình yêu với chồng có phần hơi thái quá, cuồng yêu, hay ghen.

Ca sĩ Hàn tố bạn trai ngoại tình, lăng nhăng với 5 người cùng lúc

Nữ ca sĩ Jamie (Park Ji Min) tố bạn trai Goo Min Chul ngoại tình, lăng nhăng với nhiều người cùng lúc, hiện cặp đôi dính nghi vấn đã chia tay.

Ê kíp bức xúc vì phim 18+ của Minh Hằng, Ngọc Trinh bị phát tán trên mạng xã hội

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng bức xúc, bất lực chuyện phim "Chị chị em em 2" bị ghi hình trái phép, phát tán tràn lan trên mạng xã hội TikTok.