Qua quá trình thanh kiểm tra đã phát hiện 14 mẫu lợn có chất cấm (chất tạo nạc Salbutamol). Trong đó, Hà Nội phát hiện 7 mẫu, Hải Phòng 5 mẫu, Bình Dương 2 mẫu.

Mới đây, ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) cho biết, việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi thời gian vừa qua giảm rất rõ rệt:

Cụ thể, tháng 5/2016 tiến hành lấy 1.063 mẫu để kiểm tra thì chỉ phát hiện 14 mẫu lợn có chứa chất cấm (chiếm 1,31%). Trong đó, Trong đó, Hà Nội phát hiện 7 mẫu, Hải Phòng 5 mẫu, Bình Dương 2 mẫu. Đến tháng 6/2016, đối với chất Salbutamol (chất tạo nạc thịt lợn) chỉ phát hiện có 2 mẫu ở Bình Dương trên tổng số 985 mẫu. Như vậy chỉ còn 0,2%, giảm tới 9,6% so với tháng 1/2016; thịt cũng không phát hiện mẫu nào.

“Chúng ta đã tập trung “đánh” chất cấm rất quyết liệt và có hiệu quả, nhất là sau khi Bộ trưởng có quyết định tiêu hủy lợn có chất cấm” - ông Phạm Văn Đông khẳng định.

{keywords}
Vẫn còn phát hiện các mẫu lợn chứa chất cấm tạo nạc 

Liên quan tới vấn đề “đánh chất cấm”, qua 3 tháng thực hiện (từ tháng 4 đến tháng 6/2016), phong trào ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đã triển khai tại 55/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thống kê từ các địa phương cho thấy, trong 285.878 hộ đã ký cam kết có 276.065 hộ chăn nuôi, chiếm 96,6% và 9.813 hộ thuộc đối tượng khác có liên quan (hộ kinh doanh thức ăn chăn nuôi, hộ kinh doanh thuốc thú y và giết mổ gia súc, gia cầm), chiếm 3,4%.

“Trong việc triển khai cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nhiều tỉnh đã có sự sáng tạo. Bên cạnh tuyên truyền để người chăn nuôi tham gia ký cam kết, đã đồng thời vận động các đối tượng khác có liên quan cùng tham gia (hộ kinh doanh thức ăn chăn nuôi, hộ kinh doanh thuốc thú y và giết mổ gia súc, gia cầm). Qua đó đã mang lại niềm tin cho người tiêu dùng đối với sản phẩm chăn nuôi tại địa phương”, ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) khẳng định.

Theo ông Vân, trong thời gian tới cần tiếp tục duy trì việc tuyên truyền các hộ đã tham gia ký cam kết không sử dụng chất cấm thực hiện tốt các nội dung đã cam kết, đồng thời thực hiện các giải pháp giám sát xã hội để đảm bảo việc ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi có hiệu quả thiết thực và bền vững.

B. Hân