phát triển kĩ năng cho trẻ

Cập nhập tin tức phát triển kĩ năng cho trẻ

Kỹ năng chức năng điều hành kém sẽ khiến trẻ bị ảnh hưởng đến thành tích học tập, sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Kỹ năng này cũng liên quan đến tương lai của trẻ về tương tác xã hội, công việc, hôn nhân…