phẫu thuật nối chân

Cập nhập tin tức phẫu thuật nối chân

Ba mươi phút sau khi bị máy cưa cắt đứt lìa 1/3 dưới đùi bên phải, ông Bình được đưa đến bệnh viện cùng chiếc chân bên bảo quản trong thùng đá.