phí đồng cỏ

Cập nhập tin tức phí đồng cỏ

Trâu bò phải đóng phí cỏ: Quảng Bình họp gấp trả lại tiền

UBND huyện Quảng Ninh yêu cầu 2 HTX dịch vụ nông nghiệp ở xã An Ninh chấm dứt việc thu phí đồng cỏ khi chăn thả trâu bò.

 

 

Như Thanh Hóa, trâu bò ở Quảng Bình ra đồng ăn cỏ cũng phải đóng phí

Mỗi con trâu, bò lớn nếu muốn chăn thả ra cánh đồng phải nộp 100.000 đồng/năm, con nhỏ thì 50.000 đồng.