phí tuyển dụng

Cập nhập tin tức phí tuyển dụng

Công an vào cuộc vụ chi sai hàng trăm triệu phí tuyển dụng

Công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc xác minh thông tin liên quan đến khuất tất trong thu chi tài chính tại Hội đồng tuyển dụng huyện Hướng Hóa.

Chi sai hàng trăm triệu phí tuyển dụng: Chỉ là 'lặt vặt'

Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức huyện Hướng Hóa, Quảng Trị đã tự ý chi tiêu hàng trăm triệu tiền phí tuyển dụng.