phiên bản Legion của World of Warcraft

Cập nhập tin tức phiên bản Legion của World of Warcraft

Giám đốc sản phẩm cùng hàng loạt nhân sự bỏ đi, World of Warcraft đang bất ổn?

Người hâm mộ chỉ biết đặt câu hỏi: Chuyện gì đang xảy ra với World of Warcraft vậy?