phiên họp

Cập nhập tin tức phiên họp

Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên đầu tiên

Ngày 12/12, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã họp phiên thứ nhất dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Việt Nam nhận chức Chủ tịch Ủy hội Quốc tế Mekong

 Sự kiện đó diễn ra ngày 15/01/2015, tại Hà Nội, trong lễ khai mạc phiên họp lần thứ 21 của Hội đồng Ủy hội Quốc tế sông Mekong.