phim độc lập

Cập nhập tin tức phim độc lập

Một xã hội VN ‘bề bộn và ngồn ngộn chất liệu’

"Trong một xã hội như VN, các nhà làm phim rõ ràng là đang có ngồn ngộn chất liệu”.

Đập cánh giữa hoang vu xuân thì

Phim “Đập cánh giữa không trung” đặt ra một tình huống có tính thăm dò, đưa đến những khám phá rất tế nhị về tình dục, đạo đức, ngây thơ và cả sự trưởng thành.