phim hài Captain America: Civil War

Cập nhập tin tức phim hài Captain America: Civil War

Cười lăn lộn với phiên bản Captain America: Civil War con nhà nghèo

Nếu như đội ngũ làm phim Captain America: Civil War không có tiền, thực sự là 'nhà nghèo' thì sản phẩm này sẽ ra sao?