phim hoạt hình về Dark Souls 3

Cập nhập tin tức phim hoạt hình về Dark Souls 3

Game thủ bỏ ra 2 năm trời để làm phim hoạt hình về DarkSouls

Trong khi chờ đợi Dark Souls 3 ra mắt, game thủ này đã làm hẳn một đoạn phim hoạt hình về Dark Souls 2 rất vui nhộn.