Phó ban Kinh tế Trung ương

Cập nhập tin tức Phó ban Kinh tế Trung ương

Hướng tới nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Mục tiêu xây dựng nông thôn mới phải nâng tầm, hiện đại hóa và đón đầu xu hướng tương lai. Đặc biệt phải chuyển đổi số mạnh mẽ với việc xây dựng và tiếp cận dữ liệu từ cây trồng vật nuôi đến thị trường, giá cả, chất lượng...

Ông Đinh La Thăng làm Phó ban Kinh tế Trung ương

Ông Đinh La Thăng được phân công giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.