Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Cập nhập tin tức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Ông Nguyễn Phước Lộc làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM được Bộ Chính trị chuẩn y làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư TP Thủ Đức được Bộ Chính trị chuẩn y làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.