phó chủ tịch đi lexus

Cập nhập tin tức phó chủ tịch đi lexus

Ông Trịnh Xuân Thanh không dự họp HĐND

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh sáng nay vắng mặt tại phiên họp HĐND.

Ban Tổ chức TƯ yêu cầu dừng bầu ông Trịnh Xuân Thanh

Ban Tổ chức TƯ yêu cầu tỉnh Hậu Giang tạm dừng bầu cử chức danh Phó chủ tịch UBND đối với ông Trịnh Xuân Thanh tại kỳ họp ngày mai.

Phó chủ tịch Hậu Giang xin không tái cử

Ông Trịnh Xuân Thanh xin không tái ứng cử vào chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. 

Phó chủ tịch tỉnh bị kiểm tra: Phải kết luận đến đầu đến đũa

Liên quan đến việc Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang biến xe Lexus tư thành xe công, ông Vũ Quốc Hùng đề nghị các cơ quan vào cuộc khẩn trương, khách quan, trung thực, kết luận đến đầu đến đũa, sai đến đâu xử lý đến đó.

Cần xem lại tư cách ĐBQH của Phó chủ tịch tỉnh đi Lexus

"Một lãnh đạo mà để công ty thua lỗ hơn 3.000 tỷ vẫn đề bạt vào vị trí quản lý nhà nước cao hơn thì theo tôi phải làm rõ có phải luân chuyển để 'chạy lỗ'".