Phó phòng Đỗ Gia Quyền

Cập nhập tin tức Phó phòng Đỗ Gia Quyền

Buộc thôi việc Phó phòng Xây dựng Đảng bỏ nhiệm sở

Tỉnh ủy Thái Bình đã quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Đỗ Gia Quyền, Phó Trưởng Phòng Xây dựng Đảng, vì tự ý nghỉ việc 7 ngày liên tục, không có lý do.

Thái Bình: Phó trưởng phòng bất ngờ 'bỏ' nhiệm sở

Ông Đỗ Gia Quyền, Phó trưởng phòng Xây dựng Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ Thái Bình đã không đi làm nhiều ngày nay mà không có lý do.