phó tiến sĩ

Cập nhập tin tức phó tiến sĩ

Tìm hiểu về học vị tiến sĩ ở Hungary

 Hệ thống bằng cấp, học vị và học hàm khoa bảng cũng như tên gọi của chúng không phải là điều dễ hiểu và dễ nắm bắt đối với đại chúng.

Những luận án Tiến sĩ không dám cho ai đọc

Ai đó đã nói người có học thức cần thể hiện sự học và sự thức của mình bằng việc làm cụ thể, thông qua những đóng góp cho xã hội, chứ không bằng cái tem dán ngoài.