phòng chống sốt rét

Cập nhập tin tức phòng chống sốt rét

Giải pháp mới ngăn chặn tình trạng sốt rét kháng thuốc

 -  Các kết quả nghiên cứu cho thấy loại thuốc ưu tiên sử dụng để điều trị sốt rét tại Việt Nam hiện nay đã giảm hiệu lực điều trị tại một số tỉnh.

Shopee khởi động giai đoạn 2 chiến dịch M2030

Từ ngày 24/4 - 26/4/2019, với mỗi 1 USD (khoảng 23.000 VNĐ) khi bạn mua các sản phẩm trong bộ sưu tập, Shopee sẽ thay bạn đóng góp 1 USD vào Quỹ Phòng chống sốt rét Châu Á.