phòng GD-ĐT

Cập nhập tin tức phòng GD-ĐT

Cán bộ Phòng Giáo dục tham ô hàng chục tỷ đồng chi tiêu cá nhân

Liễu nhờ Huệ nhiều lần rút của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ, Lai Châu tổng số tiền là 26,5 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.

Đề xuất giải thể phòng giáo dục

Đề xuất "giải thể phòng giáo dục" để tinh giản biên chế và tăng lương cho nhà giáo vừa được một tờ báo khởi xướng.

Giáng chức một trưởng phòng GD-ĐT

Trưởng Phòng GD-ĐT Quận 12, TP.HCM, ông Trần Trung Hiếu, vừa bị UBND Quận 12 giáng chức.