Photos Companion

Cập nhập tin tức Photos Companion

Dùng thử Photos Companion, ứng dụng đồng bộ ảnh siêu tốc giữa smartphone và Windows 10 từ Microsoft

Thêm một ứng dụng chính chủ từ Microsoft giúp kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa smartphone và Windows 10.