phụ cấp ưu đãi

Cập nhập tin tức phụ cấp ưu đãi

Tăng phụ cấp ưu đãi với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở lên 100%

Từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2023, viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở được tăng mức phụ cấp ưu đãi nghề lên 100%.

Làm rõ việc truy thu 5,5 tỉ đồng phụ cấp ưu đãi của giáo viên

Hơn 700 giáo viên của TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông rơi vào hoàn cảnh khó khăn, hoang mang lo lắng khi bị truy thu nhiều tỉ đồng tiền phụ cấp ưu đãi vùng năm 2020.

Đề xuất mở rộng đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập đang được Bộ GD-ĐT soạn thảo và lấy ý kiến.