phụ nữ cô đơn

Cập nhập tin tức phụ nữ cô đơn

Phụ nữ đã quen với cô đơn không còn cần đàn ông

Có người nói hôn nhân không tính đến độ tuổi, hôn nhân chỉ tính đến tình yêu. Vậy nên đừng bảo con gái đến tuổi là phải lấy chồng, thường những cô gái lấy chồng vội vàng cuối cùng sẽ hối hận.