phủ song internet

Cập nhập tin tức phủ song internet

Viettel nỗ lực mang sóng di động đến ‘vùng lõm’

Các chuyên gia Viettel đang ngày đêm cần mẫn, nỗ lực xóa dần những “điểm lõm”, “vùng lõm” không có sóng di động, giúp các em học sinh vùng sâu dễ dàng kết nối với thế giới.