Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Phan Công Trinh, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa; nguyên Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, từ năm 2017-2020. 

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, Đảng ủy xã Sơn Thành Tây chấp hành chưa nghiêm quy chế làm việc và nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Cụ thể để xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng tại Tiểu khu 358, xã Sơn Thành Tây, cơ quan chức năng phạt tù nhiều đối tượng vi phạm trong đó có một số cán bộ lâm nghiệp và cán bộ UBND xã Sơn Thành Tây.

Ông Phan Công Trinh với vai trò là Bí thư Đảng ủy xã cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy xã Sơn Thành Tây. Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy xã Sơn Thành Tây, nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Phan Công Trình bằng hình thức khiển trách, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Hòa xem xét trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Vụ phá rừng nghiêm trọng tại Tiểu khu 358 đã được TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm.

Xem xét kết quả kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Ngọc Tứ, đảng viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa. Ông Nguyễn Ngọc Tứ đã thiếu kiểm tra, để cơ quan chuyên môn tham mưu ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất không đúng quy định pháp luật về đất đai. Sau khi phát hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định, ông Tứ đã kịp thời khắc phục hậu quả (ký quyết định thu hồi, hủy giấy chứng nhận đã cấp). 

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy biểu quyết thi hành kỷ luật ông Nguyễn Ngọc Tứ bằng hình thức khiển trách.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Hùng Quân, Thành ủy viên, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Tuy Hòa; nguyên Thành ủy viên, nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tuy Hòa. 

Trong thời gian trên, ông Nguyễn Hùng Quân đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, thẩm định hồ sơ, trực tiếp ký tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất không đúng quy định pháp luật về đất đai, dẫn đến nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật đảng, hành chính và bị xử phạt tù. 

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hùng Quân bằng hình thức Cảnh cáo và đề nghị thực hiện công tác cán bộ đối với đồng chí Nguyễn Hùng Quân.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cũng xem xét kết quả giải quyết tố cáo đối với ông Huỳnh Hải Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Sông Cầu. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, ông Huỳnh Hải Phú đã lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì giải quyết tố cáo cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an Thị xã chưa khách quan; chưa đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về giải quyết tố cáo. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Huỳnh Hải Phú.

Trâm Trân